เติมเงิน wallet 7-11 โปรโมชั่น 7 11 ล่าสุด ของพรีเมี่ยมเซเว่น
ของพรีเมี่ยม 7 11 ล่าสุด แลกของ 7-11 โปรโมชั่น แลกของเซเว่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย : จ่ายง่าย ได้เงินคืน 50%

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 ธันวาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney wallet ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จำนวนร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แต่รับเงินเติมคืนสูงสุดไม่เกิน 15.- บาท (สิบห้าบาท) ในแต่ละครั้งการชำระค่าสินค้าดังกล่าว

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายง่าย ได้เงินคืน 50%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่เป็นสมาชิก TrueMoney Wallet แต่ไม่เคยชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ด้วยบัญชี TrueMoney wallet มาก่อน
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 2 (สอง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
7. การชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ไม่รวมถึงสินค้าดังต่อไปนี้ เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, พ.ร.บ., นมผงสูตรสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก., บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, บัตรและสลิปเติมเงินทุกชนิด, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, Air Card, หลอด กฟผ., เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่, กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรสมาชิก 7-Card, บัตรเติมเงิน Smart Purse, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์และสลิปอินเตอร์เน็ตทุกชนิด, แท็บเล็ต, สลิปดูหนังและช่องรายการทุกประเภท, แพ็คเกจทรูทุกประเภท, แสตมป์ไปรษณียากรณ์, ตั๋วเครื่องบิน, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24 Catalog, ซิมการ์ดแบบรายเดือน, กล่องรับสัญญาณทุกชนิด, เสาอากาศ
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
11. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240

Tags : 7-Elevenseven eleven , แสตมป์ 7 11 , โปรโมชั่น 7-11 , ของพรีเมี่ยมเซเว่น