7-Eleven ซื้อของ 7-11 เซเว่น ลุ้นรับสิทธิ์แลกซื้อเซเว่น บัตรทรูมันนี่
7-Eleven 7 11 ซื้อของ 7-Eleven seven eleven แลกของเซเว่น บัตรทรูมันนี่
7-Eleven seven eleven ซื้อของ 7 Eleven 7-11 7 11

1. กดปุ่ม จ่ายเงิน

2. แจ้งพนักงานว่า
“จ่ายด้วย TrueMoney Wallet
ผ่านช่องทาง Mobile Payment

3. รับใบยืนยัน การทำรายการ

7-Eleven แลกของเซเว่น โปรโมชั่น 7-11 แลกของ 7 11 ของพรีเมี่ยม 7 11 ล่าสุด
เซเว่น 7 Eleven แลกของเซเว่น โปรโมชั่น 7 11 7-11 โปรโมชั่น
1. กดปุ่ม
จ่ายเงิน
2. แจ้งพนักงานว่า “จ่ายด้วย TrueMoney Wallet” ผ่านช่องทาง Mobile Payment
3. รับใบยืนยัน
การทำรายการ
ของพรีเมี่ยม 7 11 ล่าสุด โปรโมชั่น 7 11 ล่าสุด ของพรีเมี่ยมเซเว่น แลกของ 7 11
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น 7-11
7-Eleven

เลือกซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

สามารถซื้อสินค้าภายในร้าน 7-Eleven ได้ทุกสาขา
(ยกเว้น 7-Catalog, การจ่ายบิลที่ Counter Service, การเติมเงินมือถือ,
การเติมเงินบัตร 7Smart Purse, การเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet)

7-Eleven

จ่ายเงินด้วยแอพ TrueMoney Wallet

เปิดแอพ > กดปุ่ม “จ่ายเงิน” > แสดงหน้าบาร์โค้ดให้พนักงานสแกน แล้วแจ้งพนักงานว่า “จ่ายเงินด้วยแอพ TrueMoney Wallet ผ่านช่องทาง Mobile Payment”

หากพนักงานหาเมนูไม่พบ ให้แจ้งว่า “กดไปที่ Mobile Payment แล้วเลือก TrueMoney Wallet”

7-Eleven

รับใบยืนยันการทำรายการ

เมื่อซื้อเสร็จแล้ว จะได้รับใบเสร็จจาก 7-Eleven และ SMS ยืนยัน
และสามารถกลับมาเปิดดูประวัติการทำรายการ ได้ที่แอพ TrueMoney Wallet

ผ่านช่องทางต่างๆ เติมเงิน wallet 7-11 7-Eleven เซเว่น

ผ่านช่องทางต่างๆ เติมทรูวอลเล็ท เซเว่น 7-11 7-Eleven seven eleven แลกของเซเว่น

TrueMoney Wallet ทรูมันนี่ วอลเล็ต ทรูวอลเล็ต ทรูวอเลท ทรูวอลเล็ท

FAQ

คุณสามารถจ่ายเงินที่ 7-Eleven ด้วยบาร์โค้ดง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) กดปุ่มเมนู “จ่ายเงิน”
2) ยื่นบาร์โค้ดให้พนักงานเซเว่น
3) รับใบเสร็จจากพนักงาน และคุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการใช้จ่ายหรือดูประวัติการใช้จ่ายได้ในแอพ TrueMoney Wallet

คุณต้องมีเงินในบัญชี TrueMoney Wallet ก่อน ใช้บาร์โค้ดจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven โดยท่านสามารถเติมเงินได้หลายช่องทาง เช่น 7-Eleven, ตู้ทรูมันนี่, ตู้บุญเติม, True Shop, CP FreshMart, FamilyMart, Tops market เป็นต้น หรือคุณสามารถเลือกผูกบัญชีธนาคารเพื่อทำการเติมเงินเข้าได้ทันทีตลอดเวลา

คุณสามารถใช้บาร์โค้ดซื้อสินค้าใน 7-Eleven ได้ทุกอย่าง ยกเว้นสินค้า ดังนี้

  • การชำระบิลค่าสินค้าต่างๆและบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ชำระบิลทรูมูฟ, ชำระบิลค่าบริการอินเตอร์เนต
  • การเติมเงินมือถือ, การเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet, การเติมเงินเข้าบัตร 7Smart Purse,
  • การจองของพรีเมี่ยม
  • การชำระค่าสินค้าต่างๆที่ได้จองซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.7catalog.com และ www.ShopAt7.com
  • การบริการออนไลน์อื่นๆ เช่น บริการย้ายโทรศัพท์เครื่อข่ายทรูมูฟเอช, สมัครบริการต่างๆของเครือทรู

ให้คุณทำการปิดและเปิดแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ใหม่อีกครั้ง

คุณสามารถเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ได้ทันทีที่ 7-Eleven โดยเข้าหน้าจ่ายเงินด้วยบาร์โค้ด แล้วกดปุ่ม “เติมเงิน” แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินกับพนักงานเซเว่น มีราคา 150, 300, 500, 1,000 และ 2,000 บาท เมื่อคุณมีวงเงินในบัญชี TrueMoney Wallet เพียงพอต่อการซื้อสินค้าแล้ว คุณจะสามารถชำระเงินด้วยบาร์โค้ดได้ทันที

หากท่านพบปัญหาในการจ่ายเงินด้วยบาร์โค้ด กรุณาติดต่อ TrueMoney Call Center 02-674-3333

เติมเงิน Wallet 7-11

เติมเงิน TrueMoney Wallet ที่ 7-11 ได้สะดวก ง่าย ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

แลกของเซเว่น

แลกซื้อสินค้าสุดน่ารัก ของพรีเมี่ยมเซเว่น งวดนี้มีอะไรไปดูกัน