เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”

2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”

3. กรอกชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”

4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”
2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”
3. กรอกชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”
4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน Wecard
ซื้อสินค้าใน AliExpress ได้ง่ายๆ

1. เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ
และกดปุ่ม ”ซื้อ”

2. กรอกรายละเอียดของบัตร WeCard และกดปุ่ม “เรียบร้อย”

3. กดปุ่ม “สั่งซื้อสินค้า”

4. ซื้อสินค้าสำเร็จ

เริ่มต้นใช้งาน Wecard
ซื้อสินค้าใน AliExpress ได้ง่ายๆ

© 2017 True Money Co. Ltd. All Rights Reserved.