7-Eleven/TrueCoffee

/7-Eleven/TrueCoffee
20 03, 2017

รับเงินคืน 10% เมื่อจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ทรูคอฟฟี่ – March 10th, 2017

By | March 20th, 2017|Categories: 7-Eleven/TrueCoffee, Previous News|Tags: , , , |Comments Off on รับเงินคืน 10% เมื่อจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ทรูคอฟฟี่ – March 10th, 2017

[…]

20 03, 2017

วิธีเติมเงินเข้า Wallet/WeCard ที่ร้าน7-Eleven

By | March 20th, 2017|Categories: 7-Eleven/TrueCoffee, Previous News|Tags: , , , , |Comments Off on วิธีเติมเงินเข้า Wallet/WeCard ที่ร้าน7-Eleven

เติมเงินแล้วเพื่อนๆ สามารถจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven ด้วยบาร์โค้ดได้ จ่ายเงินที่ 7-Eleven ด้วยบาร์โค้ดได้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอนนี้ 1) เปิดแอปฯ กดที่เมนู จ่ายเงิน 2) ยื่นบาร์โค้ดให้พนักงานเซเว่น แจ้งว่า จ่ายเงินด้วยแอพ TrueMoney Wallet 3) หากพนักงานทำหน้างงๆ ให้แจ้งว่า กดไปที่ Mobile Payment แล้วเลือก [...]

20 03, 2017

เติมเงินเข้าแอพ TrueCoffee OnTheGo ด้วย TrueMoney Wallet รับสิทธิ์แลกซื้อราคาพิเศษ – July 29th, 2016

By | March 20th, 2017|Categories: 7-Eleven/TrueCoffee, Previous News|Tags: , , |Comments Off on เติมเงินเข้าแอพ TrueCoffee OnTheGo ด้วย TrueMoney Wallet รับสิทธิ์แลกซื้อราคาพิเศษ – July 29th, 2016

[…]

20 03, 2017

เติมเงินเข้าแอพ TrueCoffee OnTheGo ผ่าน TrueMoney Wallet รับสิทธิ์ซื้อเบเกอรี่ 2 ชิ้น*เพียง 99.- July 11th, 2016

By | March 20th, 2017|Categories: 7-Eleven/TrueCoffee, Previous News|Tags: , , |Comments Off on เติมเงินเข้าแอพ TrueCoffee OnTheGo ผ่าน TrueMoney Wallet รับสิทธิ์ซื้อเบเกอรี่ 2 ชิ้น*เพียง 99.- July 11th, 2016

[…]

20 03, 2017

เติมเงินเข้าแอพ TrueMoney Wallet 150, 300 ได้แล้วที่ 7-Eleven – July 4th, 2016

By | March 20th, 2017|Categories: 7-Eleven/TrueCoffee, Previous News|Tags: , , , |Comments Off on เติมเงินเข้าแอพ TrueMoney Wallet 150, 300 ได้แล้วที่ 7-Eleven – July 4th, 2016

[…]

20 03, 2017

เติมเงินเข้าแอพ TrueCoffee On-The-Go ผ่าน TrueMoney Wallet รับฟรี!! เบเกอรี่ 1 ชิ้น – June 17th, 2016

By | March 20th, 2017|Categories: 7-Eleven/TrueCoffee, Previous News|Tags: , , |Comments Off on เติมเงินเข้าแอพ TrueCoffee On-The-Go ผ่าน TrueMoney Wallet รับฟรี!! เบเกอรี่ 1 ชิ้น – June 17th, 2016

[…]

2 03, 2017

เติมเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้วที่ 7-ELEVEN – May 2nd, 2014

By | March 2nd, 2017|Categories: 7-Eleven/TrueCoffee, Previous News|Tags: , , |Comments Off on เติมเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้วที่ 7-ELEVEN – May 2nd, 2014

[…]