โหลดแอป 7-Eleven TH
ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลุ้นเงินฟรี 100 บาท ทั้งหมด 30 รางวัล
ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลุ้นเงินฟรี 100 บาท ทั้งหมด 30 รางวัลยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลุ้นเงินฟรี 100 บาท ทั้งหมด 30 รางวัล


edm7app

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลุ้นเงินฟรี 100 บาท ทั้งหมด 30 รางวัล
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560
วิธีการ่วมรายการส่งเสริมการขาย:
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH และทำการผูกบัญชี TrueMoney Wallet
2. เติมเงินที่ร้าน 7-Eleven
3. ชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ด้วย TrueMoney Wallet ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด (ขั้นต่ำ 20 บาท)
4. ถ่ายรูปใบเสร็จที่จ่ายด้วยแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH แล้วทำการอัพโหลดใบเสร็จ
รางวัล
รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จำนวน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งหมด 30 รางวัล

*ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น!!
**ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 26 ก.ย. 60 ทางอีเมล info@truemoney.com
***ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด