ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ที่ได้รับรางวัลเงินโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 100 บาท ฟรี 30 รางวัล
รางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของคุณภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2560

1. อิสรีย์ จิระบวรเสถียร
2. สุพัฒน์ อักษร
3. Poeypoey9738
4. o.muangmoon
5. สุวพัชร พิกสิต
6. ณัฏฐกานต์ กุลพิทักษ์ภักดี
7. maple.me1936
8. อนุชา แก้วละมุล
9. จิตฤทัย แซ่ลิ้ม
10. วริสาณัชช์ อินทะนะชิตจุ้ย
11. ชาคริต ชูสังข์
12. ดาฤดี โชติชมภูพงษ์
13. ยุทธพงศ์ สุวรรณพงศ์
14. Pennapa
15. อมิตา คมคาย
16. ทิพวรรณ ชมสวนสวรรค์
17. กานต์ญากร วิทยาภาษิต
18. พรรษา พึ่งไม้
19. ณัฐรินทร์ คมคาย
20. พันธุม ชาญใช้จักร
21. วุฒิกร มณีวรรณ์
22. จุรีภรณ์ บัวบาน
23. krata_jittima
24. รัชนีกร คำปัน
25. วรพจน์ ดวงงาม
26. nilnee555
27. อรรคพล เลิศสุวรรณกิจ
28. ชยางกูร วัชร์ชนโชติ
29. สิรดนัย บุญรัตน์
30. ธีรเดช นันทดุสิต

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลุ้นเงินฟรี 100 บาท ทั้งหมด 30 รางวัล
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560
วิธีการ่วมรายการส่งเสริมการขาย:
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH และทำการผูกบัญชี TrueMoney Wallet
2. เติมเงินที่ร้าน 7-Eleven
3. ชำระค่าสินค้าที่ร้าน 7-Eleven ด้วย TrueMoney Wallet ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด (ขั้นต่ำ 20 บาท)
4. ถ่ายรูปใบเสร็จที่จ่ายด้วยแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH แล้วทำการอัพโหลดใบเสร็จ
รางวัล
รับเงินเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จำนวน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งหมด 30 รางวัล

*ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น!!
**ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 26 ก.ย. 60 ทางอีเมล info@truemoney.com
***ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

โหลดแอป 7-Eleven TH
ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลุ้นเงินฟรี 100 บาท ทั้งหมด 30 รางวัล
ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลุ้นเงินฟรี 100 บาท ทั้งหมด 30 รางวัลยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ลุ้นเงินฟรี 100 บาท ทั้งหมด 30 รางวัล