คลิกเพื่อสร้างซองของขวัญเลย!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับโค้ดตั๋วหนัง

ลำดับที่ รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์
1 POJANAMungkhung 08162858xx
2 สุจิรา 08743521xx
3 อธิรักษ์ 06417089xx
4 ฐิติพร 06316443xx
5 ณัฐวุฒิ 06183671xx
6 ศักดิ์สิทธิ์ 09865422xx
7 นัฐกานต์ 09186033xx
8 พชร 08958565xx
9 ทนงศักดิ์ 09832953xx
10 วีรภัทร 09846796xx
11 อรรคภพ 09323563xx
12 ธนวัฒน์ 09538926xx
13 กิตติภูมิ 09376251xx
14 สรญา 09982971xx
15 กิตติศักดิ์ 09961878xx
16 ยรรยง 09550966xx
17 ณัฐปณชัย 08655542xx
18 063917XXXX 06391799xx
19 ชยุตรา 09527081xx
20 จิรวัฒน์ 09524932xx

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. สร้างซองปุ๊บ เพื่อนรับปั๊บ 5 คน แจกฟรี! รหัสชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 20 รางวัล
 2. ลูกค้าต้องสร้างซองในช่วงวันที่ 9-15 ม.ค.61 เท่านั้น
 3. ซองของขวัญที่ลูกค้าสร้างต้องมีผู้กดรับซองอย่างน้อย 5 คน จึงมีสิทธิ์รับรางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major  2 ที่นั่ง
 4. ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 5. รางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ที่ติดตามรับอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney เท่านั้น
 7. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 – 15 มกราคม 2561
 8. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง อีเมล newsletter@connect.truemoney.com
 9. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี เป็นรหัสชมภาพยนตร์ Major  2 ที่นั่ง จำนวน 20 รางวัล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 13. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoney.com หรือ โทร 1240