ประกาศผลผู้โชคดี ได้รับ รหัสชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 25 รางวัล

ผู้โชคดี เบอร์โทรศัพท์
คุณ chatchanok 063728XXXX
คุณ พัชรี 093569XXXX
คุณ สรัลชนา 061854XXXX
คุณ จักรพงษ์ 091704XXXX
คุณ ศราวนี 083588XXXX
คุณ สกลชัย 081903XXXX
คุณ ศราวุธ 097001XXXX
คุณ ชัยรัตน์ 098306XXXX
คุณ อัครพงษ์ 089421XXXX
คุณ บุษกรณ์ 092392XXXX
คุณ โจร 092659XXXX
คุณ อิทธิพล 086826XXXX
คุณ สราวุธ 089184XXXX
คุณ วุฒิพงษ์ 065031XXXX
คุณ ธีรวุฒิ 082586XXXX
คุณ กันทิมา 064209XXXX
คุณ ระชานนท์ 092219XXXX
คุณ คุณศุกร์สัน 080112XXXX
คุณ ยุทธพงษ์ 081283XXXX
คุณ สาคร 097949XXXX
คุณ ไพฑูรย์ 085698XXXX
คุณ ถิรพล 085672XXXX
คุณ ณรงค์ศักดิ์ 081174XXXX
คุณ ไพชยนต์ 082936XXXX
คุณ สิทธิชัย 086563XXXX

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. แจกฟรี! รหัสชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 25 รางวัล ยิ่งเปิดและคลิกมากยิ่งมีสิทธิ์
 2. ลูกค้าต้องเปิดอ่านอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney ที่ท่านได้รับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 และ คลิกเพื่ออ่านเนื้อหาใดๆ ก็ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อฉบับ
 3. ลูกค้าที่มีการเปิดอ่านอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney และคลิกอ่านเนื้อหา จำนวนฉบับมากที่สุด 25 อันดับแรก จึงมีสิทธิ์รับรางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง
 4. ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 5. รางวัลรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 25 รางวัล
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ที่ติดตามรับอีเมลข่าวสารจาก TrueMoney เท่านั้น
 7. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 – 22 เมษายน 2561
 8. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง อีเมล newsletter@connect.truemoney.com
 9. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี เป็นรหัสชมภาพยนตร์ Major 2 ที่นั่ง จำนวน 25 รางวัล ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.
 10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 13. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemoney.com หรือ โทร 1240