เติมเงินการีน่า ซื้อเกม origin เติมเกม ใช้แทนบัตรกสิกรไทย
เติมเกม เติมเงินซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ซื้อไอเทมฟีฟ่า ด้วย debit card
ซื้อเกม steam true wallet วิธีซื้อแอพ ios ไม่มีบัตรเครดิต
เติมการีน่า เติมเงินการีน่า เติมเกม ซื้อเกม overwatch ไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
ซื้อของ steam เติมเกม fifa online 3 ซื้อเกม cs go
กดสั่งซื้อบัตรทรูมันนี่ ในราคาที่คุณต้องการ
เลือกชำระด้วย Wallet
กรอกรหัส OTP 6 หลัก และสไลด์ยืนยันการสั่งซื้อ
เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได้รับรหัสเติมเงิน 14 หลัก

รายละเอียดกิจกรรม

“ทุกการซื้อรหัสบัตรเงินสด ผ่านแอป TrueMoney Wallet” ลุ้นเงินรางวัล 500 บาท จำนวน 10 รางวัล, 50 บาท จำนวน 500 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

เงื่อนไขกิจกรรม
1. ดาวน์โหลดและสมัครแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet
2. ซื้อรหัสบัตรเงินสดผ่านแอป TrueMoney Wallet

รางวัล
ลุ้นเงินรางวัล 500 บาท จำนวน 10 รางวัล, 50 บาท จำนวน 500 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ ทุกการซื้อรหัสบัตรเงินสด ผ่านแอป TrueMoney Wallet ลุ้นเงินรางวัล 500 บาท จำนวน 10 รางวัล และ 50 บาท จำนวน 500 รางวัล” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรับเงินรางวัลได้ด้วยตนเอง
ที่เฟซบุ๊ค TrueMoney, เทพทรู ทรูมันนี่
5. บริษัทจะมอบรางวัลเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนด และเงื่อนไข
6. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลโดยสุ่มเลือกจากระบบของทรูมันนี่
7. บริษัทจำกัดสิทธิในการร่วมรายการส่งเสริมการขายและสิทธิในการรับเงินรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการTrue Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12. การแจกเงินรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
13. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
14.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของกิจกรรมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240

เติมการีน่า เติมเกม ซื้อเกม origin ซื้อเกม overwatch ซื้อเกม origin