เติมเงินการีน่า ซื้อเกม origin เติมเกม ใช้แทนบัตรกสิกรไทย
ซื้อด่วน คลิกเลย

วิธีการร่วมสนุกง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดแอป TrueMoney Wallet
ดาวน์โหลด ฟรี

ใช้ได้กับทุกเบอร์มือถือ

ขั้นตอนที่ 2

เติมเงินเข้าแอปเพื่อใช้งาน

วิธีการเติมเงินผ่านร้านค้า

วิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร

ผูกบัญชีธนาคาร

โอนผ่าน ATM

โอนผ่าน iBanking

วิธีเติมเงินผ่านตู้เติมเงิน

ขั้นตอนที่ 3

กดซื้อบัตรเงินสดผ่านแอป

ซื้อรหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่

1. กดสั่งซื้อบัตรทรูมันนี่ ในราคาที่คุณต้องการ

2. เลือกชำระด้วย Wallet

3. กรอกรหัส OTP 6 หลัก และสไลด์ยืนยันการสั่งซื้อ

4. เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได้รับรหัสเติมเงิน 14 หลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
“ซื้อบัตรทรูง่ายๆ ได้เงินคืนทันที 30 บาท ที่แอป TrueMoney Wallet”

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ดาวน์โหลดและสมัครแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet
2. ซื้อรหัสบัตรเงินสดผ่านแอป TrueMoney Wallet ราคา 50 , 90, 150, 300, 500, 1,000 บาทราคาใดก็ได้

รางวัล
รับ Cashback รวม 30 บาท (ครั้งละ10 บาท รับสิทธิ์ 3 ครั้ง ต่อ 1 id. ต่อ 1 เดือน)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ซื้อบัตรทรูง่ายๆ ได้เงินคืนทันที 30 บาท ที่แอป TrueMoney Wallet (10 บาท/ครั้ง)” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจะมอบรางวัลเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนด และเงื่อนไข
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการร่วมรายการส่งเสริมการขายและสิทธิในการรับเงินรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 3 (สาม) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการTrue Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

5.1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 จะได้รับ 3 (สาม) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการTrue Money Wallet
5.2. เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จะได้รับ 3 (สาม) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการTrue Money Wallet
5.3. เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จะได้รับ 3 (สาม) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการTrue Money Wallet

6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การแจกเงินรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
10. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240

เติมการีน่า เติมเกม ซื้อเกม origin ซื้อเกม overwatch ซื้อเกม origin

ซื้อบัตรทรูมันนี่ไม่ให้แฟนจับได้

เคล็ดลับโดนใจพ่อบ้านใจกล้า


เอาใจพ่อบ้านใจกล้าที่หัวใจยังเด็ก กับวิธีซื้อบัตรทรูมันนี่เติมเกมแบบไม่สิ้นลายราชสีห์ งานนี้กวางน้อยไม่มีทางรู้ได้ คงความเป็นเด็กไว้ในหัวใจไม่โดนบ่น เพราะแม้จะมีความเป็นเด็กยังอยู่ในหัวใจ แต่โลกของผู้ใหญ่ก็บอกให้ต้องเก็บเงินดูแลครอบครัว ปัญหาเหล่านี้คงขัดใจบรรดาเหล่าราชสีห์พ่อบ้านใจกล้ากันไม่น้อย โดยเฉพาะคุณสามีที่มีคุณแม่บ้านคอยดูแลรักษาทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาไม่ให้หลุดกระเด็นไปไหน จะขอเงินไปเติมเกมนิดหน่อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ แต่ครั้นจะไม่ทำอะไรเลยก็ทนไม่ได้ที่ต้องเห็นเพื่อนพ้องพี่น้องกำลังร่วมรบสละชีพเพื่อกิลด์ของเรากันอยู่ แบบนี้ต้องใช้ยุทธศาสตร์การต่อสู้แบบกองโจรด้วย TrueMoney Wallet แอปฯ ที่ช่วยให้คุณซื้อบัตรทรูมันนี่ผ่านโทรศัพท์ได้เนียนกริ๊บ ไม่มีพิรุธให้กวางน้อยที่บ้านรู้ แถมยังร่วมกับเพื่อนพ้องต่อสู้ได้สมศักดิ์ศรี แอปฯ นี้เมพขริงขนาดไหน แอ๊บเนียนกว่ารองพื้นภรรยาหรือไม่ พิจารณาตามย่อหน้าต่อไปได้เลย

คุณสมบัติที่บรรดาพ่อบ้านจะต้องรักแอปฯ นี้คือ ช่วยให้ไม่ต้องไปซื้อบัตรทรูมันนี่ที่เซเว่นให้มีพิรุธ เพราะแม้เซเว่นจะอยู่แค่ปากซอย แต่ขึ้นชื่อว่า แม่กวางน้อย แล้ว แค่เข้าห้องน้ำก็ดูมีพิรุธได้ ไม่ต้องพูดถึงเวลาไปออกไปซื้อบัตรทรูมันนี่ดึกๆ ดื่นๆ หรือถ้าต่อให้หาวิธีหลบภรรยาจนได้บัตรทรูมันนี่มา จะแอบขูดแถบสีเงินเพื่อเอารหัสแบบเนียนๆ ก็ทำได้ยากลำบาก แถมยังมีหลักฐานชัดเจนทั้งบัตรที่ขุด ใบเสร็จจากแล้วยังเศษสีเงินๆ ที่ขูดออกมาแสนเด่นสะดุดตาอีก แต่ถ้าซื้อผ่านแอป TrueMoney Wallet แค่กดปุ๊บก็ได้รหัสปั๊บ ไม่ต้องทำตัวลับๆ ล่อๆ ให้เสียเวลาด้วย แค่กดมือถือไปเนียนๆ เหมือนแชทหาเพื่อนปกติทั่วไป

อีกประเด็นคือ ไม่มีบัตรแข็งหรือใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานมัดตัวตอนหลังซื้อบัตรทรูมันนี่เรียบร้อยแล้ว มีแต่ SMS ยืนยันที่ลบทิ้งภายหลังได้ และประวัติการชำระเงินภายในแอปฯ เรียกได้ว่า ถ้าไม่เผลอปล่อยให้กวางน้อยนำมือถือไปเล่น ก็ไม่มีทางเห็นแน่นอนว่า ซื้อบัตรเติมเกมไปเท่าไหร่ ตอนไหน กว่าจะรู้อีกทีก็ดันป้อมกันไปเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญ ไม่ต้องลุกลี้ลุกลนนั่งขูดบัตรเอาโค้ดให้พิรุธออก หรือต้องระแวงว่าจะเผลอทำเศษสีเงินของหมึกพิมพ์สกรีนที่ต้องขูดออกจากบัตรจะร่วงหล่นตามพื้น แล้วสะดุดตากวางน้อยอีกด้วย อย่าลืมนะว่า ผู้หญิงตาไวพีค เศษเล็กเศษน้อยไม่รอดสายตาพวกเธอไปได้แน่นอน

นอกจากนั้น ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง แอบเล่นเกมดึกๆ ก็เติมได้ซื้อได้ อย่าลืมว่า ถึงบัตรทรูมันนี่จะมีวางจำหน่ายที่ 7-11 สาขาทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง คอยรองรับความต้องการเติมพลังของเหล่าผู้กล้าทุกท่าน แต่เมื่อท่านเป็นราชสีห์ที่มีกวางน้อยอยู่ข้างกายแล้ว ก็ขอให้กลับไปทบทวนเงื่อนไขก่อนหน้านี้ใหม่ เพราะขึ้นชื่อว่า แม่กวางน้อย จะไปไหนหรือทำอะไรก็อาจจะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวท่านไปเสียหมด ไม่ต้องพูดถึงการออกไป 7-11 กลางค่ำกลางคืน แค่ตื่นไปห้องน้ำกลางดึกยังอาจจะถูกงอนจากพลังแห่งมโนทัศน์ที่ยากแท้หยั่งถึง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การออกไปข้างนอกตอนกลางคืนก็เป็นอีกเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง ซึ่ง TrueMoney Wallet ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างท่านนั่นเอง

อีกหนึ่งประเด็นชานเรือนที่การซื้อบัตรทรูมันนี่ผ่าน TrueMoney Wallet จะช่วยท่านได้ก็คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ตามสูตรที่ว่า รักเมียต้องส่งเสีย อย่าให้เมียต้องสงสัย ใช้ TrueMoney Wallet จะช่วยให้ท่านตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเติมเกมอย่างรอบคอบ ไม่หลุดลอดไปไหน ไม่กดซื้อเพลินจนไม่เหลือเงินเลี้ยงดูครอบครัวจนต้องขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของราชสีห์ไปอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า การซื้อบัตรทรูมันนี่ผ่าน TrueMoney Wallet ถือว่าเป็นไม้ตายเด็ดที่ช่วยบรรดาคุณพ่อบ้านบริหารความสัมพันธ์ได้อย่างสมดุลทั้งกับเพื่อนพ้องร่วมรบ และภรรยาที่รัก เพราะไม่ต้องออกจากบ้าน โทรฝากเพื่อนซื้อ หรือขูดบัตรให้มีพิรุธอีกต่อไป แต่ถ้าวันใดพลาดพลั้ง เมียจับได้คาหน้าจอมือถือ ก็ส่ง Code เติมเกมไปง้อแม่ยอดขวัญ แล้วชวนมาเล่นเกมด้วยกันก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวได้ดี Happy Family ได้ด้วย TrueMoney Wallet นะเออ!

Tags : มาสเตอร์การ์ดวิธีซื้อแอพ ios ไม่มีบัตรเครดิตซื้อของ steamเติมเกมเติมเงินการีน่า