วิธีการร่วมรายการเติมเงิน

เข้าแอป TrueMoney Wallet
กดปุ่ม "เติมเงินมือถือ"
เลือกจำนวนเงิน และใส่เบอร์
ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการเติมเงิน
ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และ
เลื่อนลูกศรส้ม เพื่อยืนยันการชำระเงิน
ทำรายการเติมโทรสำเร็จ

วิธีการร่วมรายการเติมเงิน

เข้าแอป
TrueMoney Wallet
กดปุ่ม "เติมเงินมือถือ"
เลือกจำนวนเงิน
และใส่เบอร์
ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการเติมเงิน
ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง
SMS และเลื่อนลูกศรส้ม
เพื่อยืนยันการชำระเงิน
ทำรายการเติมโทรสำเร็จ