ทรูมันนี่คีออส

รูดบัตรได้ ไม่รอคิว บิลไม่ต้อง

เป็นตู้บริการอัตโนมัติที่ให้บริการ เติม จ่าย ซื้อ โอน และบริการต่างๆ ด้วยรูปแบบออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอคิว
สามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ทรูชอป ทรูมูฟชอป และสถานีรถไฟฟ้า MRT

ครั้งแรกในเมืองไทยกับ
Scan & Pay สะดวก เหมือนยก Counter มาอยู่ในมือคุณ

เติมอะไรได้บ้าง

ทรูมูฟ เอชทรูมูฟ
ทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมอะไรได้บ้าง

เติมเงินทรูมูฟ/ทรูมฟู เอช,  เติมเงินบัญชีทรูมันนี่

ทรูมูฟ เอช
ทรูมูฟ
ทรูมันนี่ วอลเล็ท

จ่ายบิลอะไรได้บ้าง

ทรูมูฟ เอช / ทรูมูฟทรูมูฟ
ทรูออนไลน์ทรูวิชั่นส์
รวมบิลกลุ่มทรูทรูไลฟ์ พลัส
ทรู 006
การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมการขนส่งทางบกการประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาคค่าภาษี (กรมสรรพากร)
Easy Pass
วีซ่า/มาสเตอร์ ซิตี้แบงค์เรดดี้เครดิต ซิตี้แบงค์
สินเชื่อบุคคลซิตี้สินเชื่อบุคคลซิตี้ เฟล็กซี่ไลน์
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์สินเชื่อเงินสด Speedy Cash
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อเงินสดธนาคารกสิกรไทย
KTCอิออน
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพกรุงศรี ดรีมโลน
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
เซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคชเอ็กซ์ตร้าแคช ซีไอเอ็มบี ไทย
เพอร์ซันนัลแคช ซีไอเอ็มบี ไทยสินเชื่อบุคคล อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
ธนาคารอาคารสงเคราะห์บัตรเครดิตโฮมโปร
บัตรเครดิตกรุงศรีเพาเวอร์บาย คาร์ด
สินเชื่อเงินสดควิกแคชซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัสสินเชื่อเทสโก้ โลตัส
ธนาคารทิสโก้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งเซ็นเตอร์ ออโต้ลิสซิ่ง
สินเชื่อบริษัท กรุ๊ปลีสไฮเวย์
ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่งเอส 11 กรุ๊ป
ฐิติกรชยภาค
ฮอนด้า ลีสซิ่งกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
ค่างวดเช่าซื้อ ที ลีสซิ่งค่างวดเช่าซื้อ กรุงไทย ออโต้ลีส
ค่าบริการ ลีสซิ่งกสิกรไทย
เงินดาวน์ พฤกษาเรียลเอสเตทเงินดาวน์ พนาลีเอสเตท
เงินดาวน์ พุทธชาตเอสเตท
เอ ไอ เอกรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันชีวิตซิกน่า ประกันภัย
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตมิตรแท้ประกันภัย
เมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันภัย
ไทยประกันชีวิตทีคิวเอ็ม ประกันภัย
ทีคิวเอ็ม ประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา ประกัน ชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
เอ็ม พาวเวอร์มิสทีน
โคเวย์

จ่ายบิลอะไรได้บ้าง

ทรูมูฟ เอช / ทรูมูฟ
ทรูมูฟ
ทรูออนไลน์
ทรูวิชั่นส์
รวมบิลกลุ่มทรู
ทรูไลฟ์ พลัส
ทรู 006
การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมการขนส่งทางบกการประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาคค่าภาษี (กรมสรรพากร)
Easypass
วีซ่า/มาสเตอร์ ซิตี้แบงค์
เรดดี้เครดิต ซิตี้แบงค์
สินเชื่อบุคคลซิตี้
สินเชื่อบุคคลซิตี้ เฟล็กซี่ไลน์
บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อเงินสด Speedy Cash
บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อเงินสดธนาคารกสิกรไทย
KTC
อิออน
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
กรุงศรี ดรีมโลน
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์
เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
เซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช
เอ็กซ์ตร้าแคช ซีไอเอ็มบี ไทย
เพอร์ซันนัลแคช ซีไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อบุคคล อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บัตรเครดิตโฮมโปร
บัตรเครดิตกรุงศรี
เพาเวอร์บาย คาร์ด
สินเชื่อเงินสดควิกแคช
ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส
สินเชื่อเทสโก้ โลตัส
ธนาคารทิสโก้
บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
เซ็นเตอร์ ออโต้ลิสซิ่ง
สินเชื่อบริษัท กรุ๊ปลีส
ไฮเวย์
ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง
เอส 11 กรุ๊ป
ฐิติกร
ชยภาค
ฮอนด้า ลีสซิ่ง
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
ค่างวดเช่าซื้อ ที ลีสซิ่ง
ค่างวดเช่าซื้อ กรุงไทย ออโต้ลีส
ค่าบริการ ลีสซิ่งกสิกรไทย
เงินดาวน์ พฤกษาเรียลเอสเตท
เงินดาวน์ พนาลีเอสเตท
เงินดาวน์ พุทธชาตเอสเตท
เอ ไอ เอ
กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันชีวิต
ซิกน่า ประกันภัย
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
มิตรแท้ประกันภัย
เมืองไทยประกันชีวิต
เมืองไทยประกันภัย
ไทยประกันชีวิต
ทีคิวเอ็ม ประกันภัย
ทีคิวเอ็ม ประกันชีวิต
อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน ชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
เอ็ม พาวเวอร์
มิสทีน
โคเวย์

ซื้ออะไรได้บ้าง

  • รหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่

  • โอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ไปบัญชีทรูมันนี่

TMN KIOSK Call Center

1240 กด 2