ตรวจสอบรางวัล

(รวบรวมสิทธิ์ลุ้นรางวัลในช่วงวันที่ 9 เมษายน – 22 เมษายน 61 เวลา 23.59 น.)


รางวัลที่ 1

รถยนต์ New MG ZS 1.5X

( จำนวน 1 รางวัล ) มูลค่า 789,000 ​บาท

รอประกาศผล วันที่ 26 เมษายน 2561

รางวัลที่ 2

Samsung Galaxy S9

( จำนวน 5 รางวัล ) มูลค่า 27,900 ​บาท

รอประกาศผล วันที่ 26 เมษายน 2561

รางวัลที่ 3

ทองคำหนัก 1 บาท

( จำนวน 5 รางวัล ) มูลค่า 22,000 ​บาท

รอประกาศผล วันที่ 26 เมษายน 2561

รางวัลที่ 4

ตั๋วหนังเมเจอร์ 2 ใบ

( จำนวน 500 รางวัล ) มูลค่า 440 ​บาท

รอประกาศผล วันที่ 26 เมษายน 2561

ต่อที่ 2

รับเงิน 10,000 บาท ทุกสัปดาห์

( เข้า TrueMoney Wallet )

สัปดาห์ที่ 1

FB : Darin Konnil

สัปดาห์ที่ 2

26 เมษายน 2561

สัปดาห์ที่ 3

3 พฤษภาคม 2561

สัปดาห์ที่ 4

10 พฤษภาคม 2561

สัปดาห์ที่ 5

17 พฤษภาคม 2561

สัปดาห์ที่ 6

24 พฤษภาคม 2561

สัปดาห์ที่ 7

31 พฤษภาคม 2561

สัปดาห์ที่ 8

7 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Call Center 1240 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำการประกาศผล ถ้าเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าผู้โชคดีทำการสละสิทธิ์ และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

กลับสู่หน้าหลัก