สร้างซองของขวัญ ส่งคำโดนใจ

สร้างซองของขวัญ
ส่งคำโดนใจ

ส่งเงินให้เพื่อนทั้งแก๊ง

ส่งเงินให้เพื่อนคนเดียว

รับซองของขวัญ รับกันฟรีๆ

รับซองของขวัญ
รับกันฟรีๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กิจกรรม “ส่งซองของขวัญ”
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet (ทรูมันนี่ วอลเล็ท) สามารถร่วมสนุกกับการสร้างซองของวัญได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังสามารถกำหนดจำนวนซองของขวัญ กำหนดจำนวนเงินในซองของขวัญ เพื่อส่งให้กับผู้รับซองของขวัญได้ง่ายๆ ดังนี้

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และวันสิ้นสุดเป็นไปตามที่บริษัทจะกำหนดต่อไป

รายละเอียดวิธีการสร้างและรับซองของขวัญ
ผู้สร้าง “ซองของขวัญ”
• ผู้สร้างซองของขวัญ จะต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครใช้งานได้ฟรี
• ผู้สร้างซองของขวัญ จะต้องมีเงินขั้นต่ำในบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 10 บาท โดยผู้สร้างซองของขวัญสามารถสร้างได้สูงสุด 100 ซอง
• สามารถสร้างซองของขวัญได้โดย กดไอคอนกิจกรรม “ส่งซองของขวัญ” นี้บนหน้าแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และกรอกรายละเอียดการสร้างซองของขวัญดังต่อนี้

• ระบุจำนวนเงินในซองของขวัญ ตั้งแต่ 10 – 10000 บาท
• เลือกประเภทของซองของขวัญ ดังนี้
• ให้เท่ากันทุกคน
• สุ่มจำนวนเงิน
• ระบุจำนวนคนที่มีสิทธิ์รับซองของขวัญ ตั้งแต่ 1 – 100 คน
• ระบุคำอวยพร
• ตรวจสอบรายละเอียด และกดยืนยัน

• ผู้สร้างซองของขวัญจะได้รับ Link ซองของขวัญที่ได้สร้างขึ้น
• ผู้สร้างซองของขวัญ สามารถแชร์ Link ดังกล่าว ไปยังผู้รับซองของขวัญที่ต้องการได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น LINE, Twitter, E-mail หรือ อื่นๆ
• ผู้สร้างซองสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ผู้รับซอง จำนวนซองคงเหลือ ยอดเงินคงเหลือ
• ซองของขวัญที่สร้างขึ้นมีระยะเวลา 72 ขั่วโมง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากมีเงินคงเหลืออยู่ในซองของขวัญที่ได้สร้างขึ้น เงินคงเหลือนั้นจะถูกนำกลับมาเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้สร้างซองของขวัญ

ผู้รับ “ซองของขวัญ”
• ผู้มีสิทธิ์รับซองของขวัญต้องกดเข้า Link ที่ผู้สร้างซองของขวัญให้มา
• ผู้มีสิทธิ์รับซองของขวัญ ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้สมัคร TrueMoney Wallet เพื่อเปิดซองของขวัญ
• กรณีผู้มีสิทธิ์รับซองของขวัญยังไม่เคยสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ระบบจะโหลดไปหน้าสมัครบัญชี TrueMoney Wallet เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์รับซองของขวัญสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ก่อนเปิดซองของขวัญ
• กด ตกลง และ เลือกซองของขวัญ โดยเงื่อนไขการรับซองของขวัญเป็นไปตามประเภทซองของขวัญที่ผู้สร้างซองของขวัญกำหนด
• ผู้มีสิทธิ์รับซองของขวัญสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ผู้มีสิทธิ์รับซองของขวัญคนอื่นที่เข้ามาร่วม ,จำนวนซองคงเหลือ หรือ ยอดเงินคงเหลือ

เงื่อนไขกิจกรรม 
• ผู้มีสิทธิ์ได้รับซองของขวัญสามารถรับซองของขวัญได้เพียง 1 ซอง ต่อ 1 Link
• เมื่อจำนวนผู้มีสิทธิ์รับซองของขวัญครบแล้วตามที่ผู้สร้างซองของขวัญกำหนด ผู้มีสิทธิ์รับซองคนอื่นจะไม่สามารถรับซองของขวัญได้อีก
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าจะไม่นำกิจกรรมนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพของตน
• บริษัทไม่ใช้เจ้าของเงินในซองของขวัญ ดังนั้นหากเกิดกรณีทุจริต หรือเกอดความเสียหายอื่นใด ถือว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240