คุ้มสุดๆ ครบทุกสไตล์ เติมง่าย 24 ชม.

คุ้มสุดๆ ครบทุกสไตล์ เติมง่าย 24 ชม.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย
คุ้มสุดๆครบทุกสไตล์เติมง่าย 24 ชม.
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560
วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
1. ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต ราคาพิเศษดังนี้

1.1 แพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 500MB ราคา 15.- บาท (สิบห้าบาทถ้วน)

1.2 แพ็กเกจเสริมเน็ตใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 512Kbps ใช้ได้ 500MB ราคา 15.- บาท (สิบห้าบาทถ้วน)
รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คุ้มสุดๆครบทุกสไตล์เติมง่าย 24 ชม.” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท) โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

5. ผู้มีสิทธได้รับรางวัลจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 500MB และแพ็กเกจเสริมเน็ตใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 512Kbps ใช้ได้ 500MB ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงยอมรับเงื่อนไขอัตราค่าใช้บริการแพ็กเกจเสริมเน็ตตามรายละเอียดดังต่อปนี้

6.1 แพ็กเกจเสริมเน็ตตามปริมาณการใช้งาน 500MB คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 15 บาทต่อ 24 ชม.รับสิทธิใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ บริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 500 เมกกะไบต์(MB)

6.2 แพ็กเกจเสริมเน็ตใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 512Kbps ใช้ได้ 500MB คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 15 บาท ต่อ 24 ชม. รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ได้ต่อเนื่อง ตามนโยบายการใช้งานการรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด “Fair Usage Policy” โดยผู้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS จำนวน 500เมกะไบต์ (MB) ได้ที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.