*อยู่บ้านก็ได้ลุ้น สแกนเลย! (แต่ไม่ได้ 10 บาทนะ ต้องมารับที่บูธ TrueMoney เท่านั้น)

*อยู่บ้านก็ได้ลุ้น สแกนเลย!
(แต่ไม่ได้ 10 บาทนะ ต้องมารับที่บูธ TrueMoney เท่านั้น)