3 ขั้นตอนง่ายๆ 
รับ ใช้ และเช็คเงินคืน

ใช้งานผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. รับเงินคืนทันที! เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท

เมื่อซื้อแพ็กเสริม ผ่าน แอป หรือ เว็บ tmvh.co

ยังไม่มี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ดาวน์โหลดที่นี่

2. ใช้เงินคืนก่อนหมดอายุ ซื้อแพ็กเสริม
ผ่านแอป หรือ เว็บ tmvh.co

เงินหมดอายุใน 24 ชม. หรือ 120 ชม. รีบใช้ซะ

(เงินคืนจำกัดการใช้งานเฉพาะซื้อแพ็กเสริมเท่านั้น)

3. เช็คยอดเงินคืน

เข้าเมนู ฉัน – รายละเอียดบัญชีของฉัน – เงินคืนจากทรูมูฟ เอช

3 ขั้นตอนง่ายๆ
รับ ใช้ และเช็คเงินคืน

ใช้งานผ่านเว็บ topping.truemoveh.com

1. รับเงินคืนทันที! เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท

เมื่อซื้อแพ็กเสริม ผ่าน แอป หรือ เว็บ tmvh.co

ยังไม่มี ทรูมันนี่ วอลเล็ท กดสมัครที่นี่

2. ใช้เงินคืนก่อนหมดอายุ ซื้อแพ็กเสริม
ผ่านเว็บ topping.truemoveh.com

เงินหมดอายุใน 24 ชม. หรือ 120 ชม. รีบใช้ซะ

(เงินคืนจำกัดการใช้งานเฉพาะซื้อแพ็กเสริมเท่านั้น)

3. เช็คยอดเงินคืนผ่านเว็บ

tmvh.co/wallet คลิกเมนู เงินคืนทรูมูฟ เอช

ซื้อเลย

รายการส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าเติมเงินและรายเดือนแบบไม่เกิน 7 วัน รับเงินคืน 50%

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช แบบไม่เกิน 7 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน (Prepaid) ซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์ topping.truemoveh.com ,USSD หรือช่องทางอื่นๆ

1.2 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Postpaid) ซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท หรือชำระรวมกับบิลทรู

รางวัลและเงื่อนไขการใช้รางวัล
รับเงินคืน มูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทจำกัดสิทธิในการใช้เงินคืนเฉพาะกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com ให้กับตนเองเท่านั้น

เงินคืนมีอายุเพียง 7 วัน สำหรับการซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน และเงินคืนมีอายุเพียง 3 วัน เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมอื่นๆ (ยกเว้น 7 วัน) นับจากวันที่ได้รับเงินคืน หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่นำเงินคืนมาใช้หรือใช้เงินคืนไม่หมด บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงินคนเป็นแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เงินคืนมีอายุเพียง 5 วัน (120 ชั่วโมง) สำหรับการซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน และเงินคืนมีอายุ 1 วัน (24 ชั่วโมง) เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมอื่นๆ (แพ็กเกจต่ำกว่า 7 วัน) นับจากวันที่ได้รับเงินคืน

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าเติมเงินและรายเดือนแบบไม่เกิน 7 วัน รับเงินคืน 50%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 90 วัน
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
7. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ครั้งแรก มิเช่นนั้นบริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสละสิทธิในการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทภายในระยะเวลาข้างต้นบริษัทจะมอบรางวัลให้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทสำเร็จ
8. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมหรือเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
12. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240