รายละเอียดและเงื่อนไข
แพ็กเกจ
ชั่วโมง
ราคา
คืน 50%
500MB
เต็มสปีด รายครั้ง
24
ชม.
15
บ.
7
บ.
512Kbps
500MB
24
ชม.
15
บ.
7
บ.
1Mbps
ไม่อั้น
24
ชม.
25
บ.
11.68
บ.
4Mbps
ไม่อั้น
24
ชม.
31.03
บ.
14.50
บ.
6Mbps
ไม่อั้น
24
ชม.
36.38
บ.
17
บ.
แพ็กเกจ
ชั่วโมง
ราคา
คืน 50%
1Mbps
ไม่อั้น
48
ชม.
31
บ.
14.48
บ.
4Mbps
ไม่อั้น
48
ชม.
42
บ.
19.50
บ.
6Mbps
ไม่อั้น
48
ชม.
52
บ.
24.50
บ.
แพ็กเกจ
ชั่วโมง
ราคา
คืน 50%
1Mbps
ไม่อั้น
7
วัน
100
บ.
46.73
บ.
4Mbps
ไม่อั้น
7
วัน
150
บ.
70
บ.
6Mbps
ไม่อั้น
7
วัน
214
บ.
100
บ.
512Kbps
ไม่อั้น
7
วัน
89
บ.
41.59
บ.
2GB
7
วัน
49
บ.
22.89
บ.