ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ที่รับชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ตู้ BlueMart

วิธีเติมเงินวิธีซื้อสินค้า

ตู้ 7-Eleven

วิธีเติมเงินด้วยเงินสด

วิธีเติมเงินผ่านพร้อมเพย์

วิธีซื้อสินค้า

ตู้ True Point & Pay

วิธีเติมเงินวิธีซื้อสินค้า

ตู้ Farm Mee

วิธีซื้อสินค้า

ตู้ CPRAM

วิธีซื้อสินค้า

โปรโมชั่น

กินดื่มที่ตู้ 7-Eleven รับเงินคืน 100%
สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ในครั้งแรก

ระยะเวลา: 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2562

ดูรายละเอียด