วิธีซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ เติมเหรียญไลน์
เติมเหรียญไลน์ ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ true money

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

เติมเงินซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ไม่มีบัตรเครดิต

1. เลือกเมนู “WeCard”

เติมเงินซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ไม่สมัครบัตรเครดิต

2. กดสร้างบัตร
“Virtual WeCard”

เติมเงินซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ หมายเลขบัตรเครดิต

3. กรอกชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”

เติมเงินซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ debit card

4. พร้อมใช้งานบัตร
TrueMoney WeCard

เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

1. เลือกเมนู “WeCard”
2. กดสร้างบัตร “Virtual WeCard”
3. กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด “Next”
4. พร้อมใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

debit card มาสเตอร์การ์ด เติมเงินซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน

เติมเงินซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ บัตรเครดิตกสิกร

ผูกบัตร TrueMoney WeCard บน Play Store หรือ
App Store โดยเลือกช่องทางการจ่ายเงินด้วย MasterCard
และกรอกรายละเอียดเลขบัตรของคุณ

ผูกบัตร TrueMoney WeCard บน Play Store หรือ App Store โดยเลือกช่องทางการจ่ายเงินด้วย MasterCard และกรอกรายละเอียดเลขบัตรของคุณ