เติมเงิน Netmarble
เติมเงิน Netmarble lineage 2
ใช้บัตร TrueMoney WeCard
ซื้ออะไรได้บ้าง?
ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ เติมเกม

ซื้อแอป สติกเกอร์

ช้อปปิ้งออนไลน์

ซื้อของออนไลน์

เติมเกม ซื้อเกม steam

เติมเกม

ซื้อเพลง ซื้อหนังออนไลน์

ดูหนัง ฟังเพลง

จองตั๋วเครื่องบิน จอง agoda

จองตั๋วออนไลน์

จ่ายบิลมือถือ ais dtac

จ่ายบิล มือถือ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
เพียงเติมเกม – ซื้อไอเทมเกมในเครือ Netmarble ด้วยบัตร TrueMoney WeCard ลุ้นเงินรางวัล 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี
2. เปิดบัตร TrueMoney WeCard ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
3. ผูกบัตร TrueMoney WeCard กับ App store หรือ Google Play โดยเมื่อทำการซื้อสินค้าให้ระบุรายละเอียดบัตร TrueMoney WeCard ลงไป
4. ทุกการใช้จ่ายด้วยบัตร TrueMoney WeCard ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2561

รางวัล
ลุ้นรับรางวัลเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เพียงเติมเกม – ซื้อไอเทมเกมในเครือ Netmarble ด้วยบัตร TrueMoney WeCard ลุ้นเงินรางวัล 500 บาท จำนวน 50 รางวัล” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายรับทราบว่าการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงการตัดเงินบัตร TrueMoney WeCard เพื่อทำการทดสอบกรณีผูกบัตร TrueMoney WeCard กับบัญชี Wallet อื่น ๆ เช่น AirPay, Grab Pay ฯลฯ
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรับเงินรางวัลได้ด้วยตนเอง
ที่เฟซบุ๊ค TrueMoney, เทพทรู ทรูมันนี่
6. บริษัทจะมอบรางวัลเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนด และเงื่อนไข
7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลโดยสุ่มเลือกจากระบบของทรูมันนี่
8. บริษัทจำกัดสิทธิในการร่วมรายการส่งเสริมการขายและสิทธิในการรับเงินรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการTrue Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
12. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
13. การแจกเงินรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
14. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
15.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของกิจกรรมวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240

วิธีการดาวน์โหลดแอป
และการเปิดบัตร TrueMoney WeCard

เติมเงิน Netmarble Thailand หรือซื้อไอเทม Netmarble Game รวมถึงทุกการใช้จ่ายด้วยบัตร TrueMoney WeCard บนแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ก็ลุ้นรับเงินรางวัลเข้าบัญชี TrueMoney ไปได้ง่ายๆ ทันทีถึง 500 บาท จำนวน 50 รางวัล ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีของกิจกรรมวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผ่านหน้าแฟนเพจของ TrueMoney และ เทพทรู ทรูมันนี่ จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชี TrueMoney เท่านั้น

วิธีเติมเงิน Netmarble ผ่าน TrueMoney Wallet

ก่อนที่เราจะเติมเงิน Netmarble ผ่าน TrueMoney Wallet ได้ เราจำเป็นต้องมีหมายเลข TrueMoney WeCard ซึ่งบัตร TrueMoney WeCard ก็คือ บัตร Virtual Debit ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานแอปฯ สามารถซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสมัครบัตรเครดิต หรือเปิดหมายเลขบัตรเครดิต

เบื้องต้น ผู้ที่ต้องการเติมเงิน Netmarble โดยใช้บัตร TrueMoney WeCard จะต้องมียอดเงินภายในแอปฯ TrueMoney Wallet ตามจำนวนที่ต้องการจะเติมเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถเติมยอด TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งานได้ทั้งจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน และธนาคารที่เป็นพันธมิตรอย่างเซเว่นอิเลฟเว่น , ร้านทรูชอป รวมไปถึงธนาคารชั้นนำอย่างธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศได้ทันที

หลังจากเติมยอด TrueMoney Wallet แล้ว ก็สามารถเติมเงิน Netmarble ตามยอดเงินดังกล่าวผ่าน TrueMoney WeCard ได้ทันที โดยเปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ได้ง่ายๆ เริ่มจากไปที่เมนู WeCard แล้วกดสร้างบัตร Virtual WeCard จากนั้นกรอกชื่อ – นามสกุลภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและกด Next ก็จะได้บัตร TrueMoney WeCard ที่พร้อมใช้งานไม่ต่างจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตทั่วไป จากนั้น ให้ลูกค้าใช้หมายเลขบัตรดังกล่าวผูกกับบัญชี Google Play Store หรือ Apple App Store ตามระบบที่ท่านใช้งาน  โดยเลือกช่องทางการจ่ายเงินผ่าน MasterCard และกรอกรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเงิน หรือซื้อไอเทมเกมได้ตามปกติโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตอีกต่อไป

เติม Netmarble สำหรับเกมอะไรได้บ้าง

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถเติมเงิน Netmarble Game ได้ทุกเกมที่รับชำระผ่าน TrueMoney WeCard ไม่ว่าจะเป็น Lineage2 Revolution ที่กำลังได้รับความนิยม , Seven Knights ( 7 Knights ) ทั้ง 2 ภาค , Special Force ทั้ง 2 ภาค , เกมเศรษฐีสุดฮอต ฯลฯ โดยผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมลุ้นเงินรางวัลเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ถึง 500 บาท จำนวน 50 รางวัล ก็เพียงเติมเกม – ซื้อไอเทมเกมในเครือ Netmarble ด้วยบัตร TrueMoney WeCard รวมไปถึงทุกการใช้จ่ายบน App store หรือ Google Play ด้วยบัตร TrueMoney WeCard ( กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงการตัดเงินบัตร TrueMoney WeCard เพื่อทำการทดสอบกรณีผูกบัตร TrueMoney WeCard กับบัญชี Wallet อื่น ๆ เช่น AirPay, Grab Pay ฯลฯ ) เพียงเท่านี้ก็สามารถลุ้นรับรางวัลได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชี TrueMoney ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น