คุ้มกว่า สะดวกกว่า
จ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่
รับเงินคืน 10% สูงสุด 150 บาท!

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าเลือกชำระบิลทรู ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 10% สูงสุด 50 บาท รับสิทธิ์ได้ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 150 บาท!

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563


สิทธิ์รับเงินคืนภายในเดือน ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (เงินคืนจะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

*เฉพาะผู้ที่เข้ามาจ่ายบิล เพื่อรับสิทธิ์
ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
คุ้มกว่า สะดวกกว่า จ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ รับเงินคืน 10% สูงสุด 150 บาท!

สิทธิพิเศษ:
ลูกค้าเลือกชำระบิลทรู ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับเงินคืน 10% สูงสุด 50 บาท ได้ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 150 บาท
*เฉพาะผู้ที่เข้ามาจ่ายบิล เพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น*

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าทรูมันนี่ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา จ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ตั้งแต่ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชั่น True Money Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ รับเงินคืน 10% จากยอดชำระบิล ได้รับสูงสุด 50 บาทต่อเดือน รับสิทธิ์ได้ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 150 บาท! โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ลูกค้าจ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ 1
ได้รับเงินคืน 10% จากยอดชำระบิล ได้รับสูงสุด 50 บาท
*จำกัดจำนวนสำหรับ 20,000 ท่านแรกเท่านั้น*

2. ลูกค้าจาก ข้อที่ 1. จ่ายบิลทรูต่อเนื่องผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ 2
ได้รับเงินคืน 10% จากยอดชำระบิล ได้รับสูงสุด 50 บาท

3. ลูกค้าจาก ข้อที่ 2. จ่ายบิลทรูต่อเนื่องผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในเดือนที่ 3
ได้รับเงินคืน 10% จากยอดชำระบิล ได้รับสูงสุด 50 บาท

*สิทธิ์รับเงินคืนภายในเดือน ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน*

ระยะเวลาการเข้ารับสิทธิ์ และรอบการรับเงินคืน
ลูกค้าที่เข้ามาจ่ายบิลเพื่อรับสิทธิ์ จะได้รับเงินคืน 10% สูงสุด 50 บาท ต่อเนื่องนาน 3 เดือน (นับตั้งแต่เดือนแรก ที่ทำการจ่ายบิลทรูเพื่อรับสิทธิ์) โดยแต่ละรอบจะมีระยะเวลาการเข้าร่วม ตามรายละเอียดดังนี้

เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน
จ่ายบิล รับสิทธิ์รอบที่ 1 จ่ายบิลทรูต่อเนื่องผ่านทรูมันนี่
วอลเล็ท ภายในเดือนที่ 2
จ่ายบิลทรูต่อเนื่องผ่านทรูมันนี่
วอลเล็ท ภายในเดือนที่ 3
วันที่ 20 – 31 วันที่ 1 – 30 วันที่ 1 – 31
จ่ายบิล รับสิทธิ์รอบที่ 2 จ่ายบิลทรูต่อเนื่องผ่านทรูมันนี่
วอลเล็ท ภายในเดือนที่ 2
จ่ายบิลทรูต่อเนื่องผ่านทรูมันนี่
วอลเล็ท ภายในเดือนที่ 3
วันที่ 1 – 30 วันที่ 1 – 31 วันที่ 1 – 31

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คุ้มกว่า สะดวกกว่า จ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ รับเงินคืน 10% สูงสุด 150 บาท!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น

4. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ

5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือ ส่อ-เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระค่าบริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

6. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ของบริษัทฯได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

จ่ายบิลเลย