7-Eleven

1. แจ้งแคชเชียร์ว่าต้องการ
เติมเงินออนไลน์-ทรูมันนี่ อีวอลเล็ท” หากแคชเชียร์หาเมนูไม่พบ ให้แจ้งว่า
“กดไปที่ เติมเงินออนไลน์ 355 แล้วกดทรูมันนี่ อีวอลเล็ท 802”
2. แจ้งราคาที่ต้องการเติม 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 300, 500, 1,000 และ 2,000 บาท
3. ที่หน้าจอแป้นพิมพ์ ตรวจสอบว่ารายการที่แสดง มีคำว่า “ทรู e-wallet
4. ระบุ เบอร์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. ชำระเงิน และรับใบยืนยันการทำรายการ

หมายเหตุ : เติมเงินครั้งละ 10 – 2,000 บาท

ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีเติมเงิน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ในแต่ละช่องทาง

ธนาคารกสิกรไทย

ดูวิธีเติมเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

ดูวิธีเติมเงิน

7-Eleven

ดูวิธีเติมเงิน

ตู้บุญเติม

ดูวิธีเติมเงิน

ตู้เติมสบายพลัส

ดูวิธีเติมเงิน

ช่องทางอื่นๆ

ดูวิธีเติมเงิน

พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช
เปลี่ยนทรูพอยท์เป็นเงินง่ายๆ

ใช้ 50 ทรูพอยท์

รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
5 บาท ทันที

หมดเขต : 31 ธ.ค. 2562

ใช้ 100 ทรูพอยท์

รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
10 บาท ทันที

หมดเขต : 31 ธ.ค. 2562

ใช้ 300 ทรูพอยท์

รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
30 บาท ทันที

หมดเขต : 31 ธ.ค. 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ทรูพอยท์

เติมเงิน