รับเงินคืน 30 บาท เมื่อซื้อสินค้ากับ ALL Online ใน 7App ครบ 900 บาท

(7-Eleven 30 THB cashback for ALL Online for Feb 21)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 – 28 ก.พ. 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ซื้อสินค้ากับ ALL Online ใน 7App ครบ 900 บาทขึ้นไป/บิล หลังหักส่วนลด จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืนทันที! 30 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายละเอียดเงื่อนไข:
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
2. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน 30 บาทต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
3. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น โดยเข้ารายการ “ฉัน”, เลือก “ยืนยันตัวตน”และกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้น จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card)เท่านั้น
6. หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลเท็จและ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกคืนของรางวัล รวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
7. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันใดของ ALL Online ก็ได้โดยที่มูลค่าหลังหักส่วนลดจะต้องมีมูลค่าขั้นต่ำ 900 บาท เพื่อเข้าเงื่อนไขรางวัล
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย,วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัลเรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายปฏิบัติผิดข้อกำหนดเละเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมาย
11. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void/Refund)บริษัท สงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าวรวมทั้งยกเลิกการให้รางวัลหรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 1240

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
All member ผ่าน 7App

ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง<br>แอปพลิเคชั่น 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. สมัครสมาชิก ALL member และกรอกข้อมูล (หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. กรอกรหัส OTP
5. สมัครสำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
6. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที

วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven
ด้วยบาร์โค้ด

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลักของ 7App

2. ให้ทางร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

ช้อปเลย