ทรูมันนี่ จ่ายง่าย ได้ทรูพอยท์เยอะ! 20 ทรูพอยท์
พิเศษ! ลูกค้าทรูมูฟ เอช รายเดือน จ่ายง่าย ได้ทรูพอยท์เยอะ!
ได้เพิ่มอีก 20 ทรูพอยท์ เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

รับเพิ่มอีก 20 TruePoint
ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
(พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ทรูมันนี่ จ่ายง่าย ได้ทรูพอยท์เยอะ! 20 ทรูพอยท์

รายการส่งเสริมการขาย:
1. รับ 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
2. รับเพิ่มอีก 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)
3. รับเพิ่มอีก 20 TruePoint ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

เมื่อจ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
ลูกค้าจะได้รับ TruePoint ที่เพิ่มในข้อ 3 จำนวน 20 TruePoint ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
จ่ายบิลทรู ผ่านช่องทางทรูมันนี่

รางวัลและเงื่อนไขการใช้รางวัล
1. รับ 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
2. รับเพิ่มอีก 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)
3. รับเพิ่มอีก 20 TruePoint ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

เมื่อจ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint สำหรับการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
2. สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
3. สำหรับผู้ที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้

1. รับ 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
2. รับเพิ่มอีก 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)
3. รับเพิ่มอีก 20 TruePoint ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

4. ลูกค้าจะได้รับ TruePoint ที่เพิ่มในข้อ 3.2 สูงสุด 50 TruePoint / บัตรประชาชน / 1 เดือน โดยพอยท์จะรวมกับจากชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรูและอีซี่พาส
5. ลูกค้าจะได้รับ TruePoint ที่เพิ่มในข้อ 3.3 จำนวน 20 TruePoint ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
6. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขจะได้รับ TruePoint ในข้อ 3.2 และ 3.3 ภายใน 7 วันทำการถัดไป
7. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
8. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ของบริษัทฯได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

คลิกจ่ายบิล