ขั้นตอนการผูกบัตร TrueMoney WeCard กับ Paypal

  1. เข้า www.paypal.com เลือกเปิดใช้งานเพื่อสมัครสมาชิก
  2. กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน
  3. ใส่หมายเลขบัตร TrueMoney Wecard และข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดเชื่อมโยงบัตร

เงื่อนไข

  • ผู้ใช้สามารถโหลดใช้งานบัตร WeCard ได้ฟรี ที่แอพ TrueMoney Wallet
  • จำนวนเงินในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สูงสุดได้ไม่เกินจำนวนเงินในบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 30,000
  • ผู้ใช้บริการต้องมีเงินในบัญชี TrueMoney Wallet อย่างน้อย 40 บาท เพื่อที่จะสามารถทำการผูกบัตร WeCard เชื่อมต่อกับ PayPal ได้ จากนั้นทาง Paypal จะทำการคืนเงินกลับเข้ามา
  • ค่าบริการต่างๆยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการใช้งาน PayPal ซึ่งผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง