คุณซื้อรหัสบัตรทรูมันนี่ที่ไหน ตอปปั๊บ ลุ้นรับ 999 บาท ฟรี!!

ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับการซื้อรหัสบัตรเงินสด ทรูมันนี่ ของคุณ ลุ้นรับเงินเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 999 บาท ฟรี! รวม 20 รางวัล

ที่ http://bit.ly/survey-epin1

 

เงื่อนไข

  • ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับการซื้อรหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ ลุ้นรับเงินเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 999 บาท ฟรี!
  • 1 คน มีสิทธิ์ร่วมทำแบบสอบถาม และรับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
  • รางวัลมีมูลค่า 999 บาท ต่อ 1 รางวัล รวมทั้งหมด 20 รางวัล
  • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันนี้- 7 มิถุนายน 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง www.facebook.com/truemoney
  • บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี โดยเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้โชคดี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.
  • รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นๆ ได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.truemoney.com หรือโทร 1240