จ่ายบิลที่ซีพีเฟรชมาร์ท รับส่วนลด 5 บาททันที่ เมื่อซื้อสินค้าซีพี

*สามารถใช้ได้ 1 สลิป ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

**สามารถใช้ได้ที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท เท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรโมชันดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า