ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประจำสัปดาห์ที่1 (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557)

คุณปวริศ ลำทะแย  หมายเลขโทรศัพท์  088-635-XXXX

ประจำสัปดาห์ที่2 (วันที่ 2 ธันวาคม 2557)

คุณพิชญนันท์ วัฒนจารุรัศมิ์ หมายเลขโทรศัพท์  085-568-XXXX

ประจำสัปดาห์ที่3 (วันที่ 8 ธันวาคม 2557)

คุณกิตติญา  กันสิทธิ์  หมายเลขโทรศัพท์  02-929-XXXX

ประจำสัปดาห์ที่4 (วันที่ 15 ธันวาคม 2557)

คุณ คุณพรรณี โอ๊ค หมายเลขโทรศัพท์  091-867-XXXX

วิธีการ :

จ่ายบิลที่ตู้ทรูมันนี่ในทรูช้อป และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 12 ธ.ค. 57 รับสิทธิ์ลุ้น Samsung Galaxy Note 4  ทุกสัปดาห์ รวม 4 เครื่อง มูลค่ากว่า 100,000 บาท

 เงื่อนไข :

ลูกค้าต้องเก็บใบยืนยันการทำรายการไว้เป็นหลักฐาน

ทำรายการ 1 รายการ ได้รับ 1 สิทธิในการลุ้นรางวัล

ของรางวัล :

Samsung Note4 จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,500 บาท รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

 ระยะเวลา : 

ระยะเวลาแคมเปญ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 12 ธ.ค. 57 (4 สัปดาห์)

วิธีการจับฉลากรายชื่อผู้โชคดี : 

ทรูมันนี่ จะนำหมายเลขของผู้ชำระค่าบริการในการจ่ายบิลมาจับฉลาก โดยในแต่ละรอบของการจับฉลาก ฉลากที่ไม่ได้รับรางวัลในรอบนั้นๆ จะถูกทำลาย ไม่นำมาจับฉลากในรอบต่อไป ประกาศผลรางวัลที่ www.truemoney.com และ เฟสบุค truemoneyfan

 การจับรางวัลและประกาศผล

ครั้งที่ 1 : จ่ายบิลช่วง 15 – 21 พ.ย.57 จับฉลากวันที่ 22 พ.ย.57 / ประกาศผลในวันที่ 24 พ.ย.57

ครั้งที่ 2 : จ่ายบิลช่วง 22 – 28 พ.ย.57 จับฉลากวันที่ 29  พ.ย.57 / ประกาศผลในวันที่ 1 ธ.ค.57

ครั้งที่ 3 : จ่ายบิลช่วง 29 พ.ย. – 5 ธ.ค.57 จับฉลากวันที่ 6 ธ.ค.57 / ประกาศผลในวันที่ 8 ธ.ค.57

ครั้งที่ 4 : จ่ายบิลช่วง 6- 12 ธ.ค. 57 จับฉลากวันที่ 13 ธ.ค.57 / ประกาศผลในวันที่ 15 ธ.ค.57

เงื่อนไขในการรับของรางวัล :

 • ลูกค้าต้องเก็บใบยืนยันการทำรายการไว้เป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อกลับ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 02-900-9129 กด 1 ภายใน 7 วันทำการ เพื่อติดต่อขอรับรางวัล หากลูกค้าไม่ติดต่อกลับจะถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล
 • หากไม่มีการติดต่อจากลูกค้าที่ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันประกาศผล บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ขอสงวน สิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัล และบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกสุ่มรางวัลให้กับลูกค้าท่านอื่นในลำดับต่อไป
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลต้องไม่มีหนี้ค้างชำระใดๆ กับทรูกรุ๊ป ณ วันที่ได้รับรางวัล
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งแสดงเอกสารการทำรายการตัวจริง ตามหมายเลขอ้างอิงที่ได้รับรางวัล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีการมอบอำนาจ จะต้องมีเอกสารมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้ในการรับรางวัล
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ฝ่ายการตลาด บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ชั้น 13 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 10310
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล และทางบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกสุ่มรางวัลให้กับลูกค้าท่านอื่นในลำดับต่อไป
 • พนักงานบริษัทในเครือทรูกรุ๊ปและครอบครัว ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • คำตัดสินของผู้บริหาร บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ของรางวัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแจกรางวัล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข สิ้นสุด ยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ