จ่ายบิล ลุ้นทอง ผ่านช่องทางจุดรับชำระทรูมันนี่ รับรางวัลเป็นคู่ ทั้งลูกค้าและร้านค้า
รายละเอียดกิจกรรม
► จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิตและบิลอื่นๆ กับทรูมันนี่ มีสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทอง 1 สลึง จำนวน 12 รางวัล
► 1 บิล สามารถรับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลได้ 1 สิทธิ์
► ระยะเวลากิจกรรม 1ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558
►ทีมงานจะสุ่มผู้โชคดีและประกาศผลในวันที่ 16 และ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป เวลา 17.00 น. ที่บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ตึก AIA ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษา แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โดยจะประกาศผู้โชคดีแจ้งผ่านทาง SMS
►ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับมาภายใน 2 สัปดาห์ หลังประกาศผลผ่าน SMS เพื่อรับของรางวัล
►ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสลิปการจ่ายเงินผ่านทรูมันนี่มาเพื่อติดต่อรับของรางวัล กับร้านตัวแทนทรูมันนี่ที่ลูกค้าชำระบิล
► มูลค่าของรางวัลจี้ทองคำ ขึ้นอยู่กับราคาทองในแต่ละวัน

►ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่ารางวัล
►ของรางวัลไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลอื่นได้

► ร้านตัวแทนทรูมันนี่ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล กรณีที่ลูกค้าที่ชำระบิลที่ร้านได้รับรางวัล

► สิทธิ์นี้ไม่รวมบิลในเครือทรู (ค่าโทรศัพท์ทรูมูฟเอช ค่าอินเตอร์เนต ค่าทรูวิชั่นส์)
►บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรม ทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความยินยอมแก่บริษัททรู มันนี่ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว
►บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมดังกล่าว ณ เวลาใดๆ ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ใดๆในการเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีที่ บริษัททรู มันนี่ ปฎิเสธ ยกเลิก หรือ หยุดกิจกรรมดังกล่าว