จ่ายครั้งแรก แจกทอง! ด้วย TrueMoney WeCard

เติมเกม ซื้อแอป-ไอเทม ด้วยบัตร TrueMoney WeCard ครั้งแรก รับสิทธิ์ลุ้นทอง!!

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 เวลา 23:59 น.

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

  1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี
  2. คลิกแบนเนอร์รายการส่งเสริมการขาย จ่ายครั้งแรก แจกทอง! เติมเกม ซื้อแอป-ไอเทม ด้วยบัตร TrueMoney WeCard ครั้งแรก รับสิทธิ์ลุ้นทอง!!
  3. ทำการเปิดบัตร TrueMoney WeCard ในแอป TrueMoney Wallet (ในกรณีที่ไม่เคยเปิดบัตรมาก่อน)
  4. ใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney WeCard เป็นครั้งแรก

 

รางวัล

ทองคำกหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท

 

รายละเอียดเงื่อนไข

  1. 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จ่ายครั้งแรก แจกทอง! เติมเกม ซื้อแอป-ไอเทม ด้วยบัตร TrueMoney WeCard ครั้งแรก รับสิทธิ์ลุ้นทอง!! (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
  2. 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
  3. 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
  4. 4. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายรับทราบว่าการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงการตัดเงินบัตรWeCard เพื่อทำการทดสอบกรณีผูกบัตร WeCard กับบัญชี Wallet อื่น ๆ เช่น AirPay, Grab Pay ฯลฯ
  5. 5. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล โดยสุ่มเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากทางระบบของบริษัทโดยประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney ในศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น.
  6. 10. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล (ทองคำ) จะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด