ช้อปที่ iTrueMart รับเงินคืน 100 บาท แค่จ่ายด้วย TrueMoney Wallet

เงื่อนไข

 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อช้อปครบ 300 บาท (เป็นราคาสุทธิ หลังหักส่วนลด และรวมค่าขนส่งแล้ว) และทำการชำระสินค้าด้วยบัญชี TrueMoney Wallet
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 00.01 น. – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 23.59 น.
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 TrueMoney Wallet สำหรับลูกค้า 5,000 ท่านแรกที่ทำรายการสั่งซื้อสำเร็จเท่านั้น
 • TrueMoney จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ที่ใช้ทำการสั่งซื้อเท่านั้น ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • TrueMoney ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืน เฉพาะคำสั่งซื้อที่จ่ายเงินเสร็จสมบูรณ์และไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ ขอคืนสินค้า หรือขอคืนเงินได้
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับหรือใช้เครดิตเงินคืนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้
 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้สิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้
 • หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของ iTrueMart เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 • iTrueMart ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้การรับเครดิตเงินคืน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • iTrueMart ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือ ยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่จัดส่งสินค้า หรือไม่คืนเงิน หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชื่อ อีเมล ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เลขหมายโทรศัพท์ ซ้ำซ้อนกัน หรือมี การทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Wallet และสมัครสมาชิกฟรีได้ที่ App Store หรือ Play Store หรือเปิดใช้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.truemoney.com/wallet/
 • สามารถชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหมายเลขการสั่งซื้อ
 • หากท่านกดขอเงินคืนเงินจะถูกโอนเข้า TrueMoney Wallet ของท่าน เมื่อร้านได้ยอมรับการขอเงินคืน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueMoney ได้ที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0-2647-3333

  **โปรดตรวจสอบ !! ว่าท่านมียอดคงเหลือในบัตรหรือบัญชี TrueMoney Wallet เพียงพอกับค่าสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันการยกเลิกคำสั่งซื้อและความล่าช้าอันเนื่องมาจากการทำรายการสั่งซื้อซ้ำ