ช้อปที่ WeLoveShopping รับเงินคืน 100 บาท แค่จ่ายด้วย TrueMoney Wallet

เงื่อนไข 

 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเงินคืน 100 บาท เมื่อทำรายการสั่งซื้อครบ 300 บาท และชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งด้วย TrueMoney Wallet เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์เงินคืน 1 ครั้งต่อ 1 ท่าน
 • โปรโมชั่นนี้จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1,000 ท่านแรกเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืน เฉพาะคำสั่งซื้อที่จ่ายเงินเสร็จสมบูรณ์และไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ ขอคืนสินค้า หรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี Wallet เท่านั้น ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้สิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้ผ่าน https://account.weloveshopping.com/signup/user
 • กรณีคําสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก บริษัทฯ จะคืนเงินให้เฉพาะค่าสินค้าและค่าจัดส่งที่ท่านชําระเข้ามาเท่านั้น ท่านจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หากมีการขอเงินคืนค่าสินค้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้า โทร.0-2900-9988 ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น. จันทร์-อาทิตย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Wallet และสมัครสมาชิกฟรีได้ที่ App Store หรือ Play Store หรือเปิดใช้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่http://www.truemoney.com/wallet/
 • สามารถชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหมายเลขการสั่งซื้อ
 • หากท่านกดขอเงินคืนเงินจะถูกโอนเข้า TrueMoney Wallet ของท่าน เมื่อร้านได้ยอมรับการขอเงินคืน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueMoney ได้ที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0-2647-3333

**โปรดตรวจสอบ !! ว่าท่านมียอดคงเหลือในบัตรหรือบัญชี TrueMoney Wallet เพียงพอกับค่าสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันการยกเลิกคำสั่งซื้อและความล่าช้าอันเนื่องมาจากการทำรายการสั่งซื้อซ้ำ