แคมเปญ “จ่ายบิล ลุ้นทอง กับทรูมันนี่ ” ลุ้นรับจี้ทองคำ 1 สลึง 12 รางวัล แจกเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 รางวัล กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล  จี้ทองคำ 1 สลึง 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,350 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ครั้งที่1) ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ลูกค้าผู้โชคดี

หมายเลขโทรศัพท์ 082-0397xxx

ร้านตัวแทนทรูมันนี่ ผู้โชคดี

           ร้าน KK มินิมาร์ท  คุณกมลวรรณ จารีประสิทธิ์ (รหัสร้านค้า  9000048xxx) จ. เชียงใหม่

           หมายเลขโทรศัพท์ 084-7580xxx

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ครั้งที่2) ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ลูกค้าผู้โชคดี

          คุณธนัชพันธ์  เฮี้ยนชาศรี  โทร.081-206-xxxx

ร้านตัวแทนทรูมันนี่ ผู้โชคดี

          ทอง เซลูล่าร์    Parent Code 10003891 จังหวัด สมุทรสาคร

เบอร์โทร 086-668-xxxx

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ครั้งที่3) ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ลูกค้าผู้โชคดี

          คุณสุดารัตน์  ทูปักคันโธ  โทร. 082-002-xxxx

ร้านตัวแทนทรูมันนี่ ผู้โชคดี

          ร้านไอเซอร์วิส คุณณัฐกิตต์   ธนาโรจน์ปิติพร   (รหัสร้านค้า  9010115xxx) จ. สิงห์บุรี

เบอร์โทร. 091-758-xxxx

   

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ครั้งที่4) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ลูกค้าผู้โชคดี

          คุณขวัญดาว  จังพาริช โทร.087-153-xxxx   จ.ราชบุรี

ร้านตัวแทนทรูมันนี่ ผู้โชคดี

         ร้านพิทยาภัณฑ์   คุณเดชา ชุณหมุกดา   (รหัสร้านค้า  90000040xxx)  จ.ราชบุรี

เบอร์โทร.083-544-xxxx

  

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ครั้งที่5) ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558

ลูกค้าผู้โชคดี

         คุณวิภาวดี ณ เชียงใหม่   โทร. 095-451-xxxx   จ.เชียงใหม่

ร้านตัวแทนทรูมันนี่ ผู้โชคดี

         ร้าน True Partner สยามทีวี      จ.เชียงใหม่

เบอร์โทร. 089-955-xxxx

  

บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป

กติกาการรับรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องขำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด จำกัด ตึก AIA ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ติดต่อคุณวณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์ โทรศัพท์ 02-16 8600 ต่อ 6627 ในช่วงเวลาทำงาน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

  1. ผู้โชคดีเตรียมเอกสารในการรับรางวัล

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) SMS ยื่นยันการได้รับรางวัล

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีข้างต้นได้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป