รับฟรี! เกี๊ยวกุ้งสับ ตราซีพี เฟรชมาร์ท เมื่อจ่ายบิลอะไรก็ได้ 3 บิล หรือบิล โอ ช้อปปิ้งเพียง 1 บิล ที่จุดรับชำระทรูมันนี่ในร้านซีพี เฟรชมาร์ททุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาโปรโมชัน

วันนี้ –  31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ:

ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า