ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน รับเงินคืน 10%* ทันที

เมื่อเติมเงินมือถือ หรือซื้อแพ็กเกจเน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท 

*เติมเงินมือถือ คืนเงินสูงสุด 10 บาท/ครั้ง , 5ครั้ง /บัญชี

ซื้อแพ็กเกจเน็ต คืนเงินสูงสุด 100 บาท/ครั้ง , 5ครั้ง /บัญชี

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

วันนี้ – 31 ก.ค. 60

รายละเอียดเงื่อนไขทั่วไป

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับสิทธิพิเศษ เมื่อเติมเงินมือถือหรือซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันทีนับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท)

6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

10. บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ (Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this application).

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายการเติมเงินทรูมูฟ เอช

รายการส่งเสริมการขาย

รับสิทธิพิเศษ เมื่อเติมเงินทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

2. เติมเงินทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

รางวัล

รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของยอดเงินที่เติมเงินดังกล่าว แต่ไม่เกิน 10.- บาท (สิบบาทถ้วน) ต่อ 1 รายการเติมเงิน

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเงื่อนไข

บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5 (ห้า) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

ข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายการซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช

รายการส่งเสริมการขาย

รับสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานได้ฟรี

2. ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช แพ็กเกจใดก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

รางวัล

รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของยอดแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่ซื้อดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 รายการ การซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่าน TrueMoney Wallet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเงื่อนไข

บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5 (ห้า) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้