ลุ้นฟรีบัตรติดขอบเวที บริทนีย์ สเปียร์ & SHINee

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

วันนี้ – 21 มิ.ย. (ประกาศผลวันที่ 22 มิ.ย. ผ่านทาง  facebook.com/TrueMoveH, facebook.com/TrueMoney)

วิธีการร่วมกิจกรรม

  1.  ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช แพ็กเกจใดก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
  2. แคปเจอร์หน้าทำรายการสำเร็จหรือคัดลอกเลขที่อ้างอิงจากหน้าทำรายการสำเร็จ
  3. กด Like และ Share รายการส่งเสริมการขายนี้ที่ปรากฎบนเพจ Facebook TrueMove H โดยตั้งสถานะเป็น สาธารณะ (Public) พร้อมติด hashtag ที่กำหนด และโพสภาพที่ได้แคปเจอร์มา หรือพิมพ์เลขที่อ้างอิงจากหน้าทำรายการสำเร็จ ลงในช่องข้อความที่ Share และ tag ชื่อเพื่อนที่อยากชวนไปคอนเสิร์ต

ลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้

1. บัตรคอนเสิร์ต BRITNEY SPEARS LIVE IN BANGKOK ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 24,000 บาท

2. บัตรคอนเสิร์ต SHINee CONCERT “SHINee WORLD V” in BANGKOK ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 9,000 บาท

ทั้งนี้สิทธิลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ ต่อ 1 แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และต่อ 1 รางวัล

รายละเอียดเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับสิทธิพิเศษเมื่อซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. บริษัทจำกัดสิทธิการรับของรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ 5. บริษัทจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางเฟสบุ๊คwww.facebook.com/truemoney และ www.facebook.com/truemoveh ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกาโดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัทด้วยตนเอง ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน 2560 พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนตัวจริงของตนมาแสดงเพื่อรับของรางวัล ได้ที่ บูธ ทรมููฟ เอช ณ อิมแพค เมืองทองธานี

6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลบัตรคอนเสิร์ต BRITNEY SPEARS LIVE IN BANGKOK จะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

7. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)

8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย

10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240