ลุ้นสนุก จ่ายสะดวก แค่จ่ายเบี้ยประกัน AIA ผ่านทรูมันนี่

เงื่อนไขการจับรางวัล

1. Samsung Galaxy Note5 (ก.พ.59-เม.ย.59)

รายละเอียดกิจกรรม

► จ่ายเบี้ยประกัน AIA มีสิทธิ์ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note5 จำนวน 3 รางวัล

► 1 บิล สามารถรับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลได้ 1 สิทธิ์

► ระยะเวลากิจกรรม 1 ก.พ.59 – เม.ย. 59

►ทีมงานจะสุ่มผู้โชคดีและประกาศผล 3ครั้ง คือ

  • ครั้งที่ 1: ในวันที่ 3 มี.ค. 59
  • ครั้งที่ 2: ในวันที่ 5 เม.ย. 59
  • ครั้งที่ 3: ในวันที่ 4 พ.ค. 59

เวลา 17.00 น. ที่บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ตึก AIA ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษา แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โดยจะประกาศผู้โชคดีแจ้งผ่านทาง SMS

►ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับมาภายใน 2 สัปดาห์ หลังประกาศผลผ่าน SMS เพื่อรับของรางวัล

►พนักงานทรูมันนี่และร้านตัวแทนจุดรับชำระทรูมันนี่ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้

►ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน, ประวัติการทำการรายการ หรือสลิปการจ่ายบิลผ่านทรูมันนี่มาเพื่อติดต่อรับของรางวัล

►ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่ารางวัล

►ของรางวัลไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลอื่นได้

►บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรม ทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว

►บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมดังกล่าว ณ เวลาใดๆ ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ใดๆในการเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีที่ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ปฎิเสธ ยกเลิก หรือ หยุดกิจกรรมดังกล่าว

2. คูปอง ทรูคอฟฟี่ 100 รางวัล /เดือน (ก.พ.59-เม.ย.59)

ทางทรูมันนี่ จะทำการดึงข้อมูล ของลูกค้าที่จ่ายเบี้ยประกัน AIA ผ่านช่องทางทรูมันนี่

แล้วจะทำการส่ง SMS แจ้งรหัสรับเครื่องดื่มให้ลูกค้า เดือนละ 1 ครั้ง คือ

  • ครั้งที่ 1: ในวันที่ 3 มี.ค. 59
  • ครั้งที่ 2: ในวันที่ 5 เม.ย. 59
  • ครั้งที่ 3: ในวันที่ 4 พ.ค. 59

หมายเหตุ: การชำระบิลทุกช่องทางของทรูมันนี่ จะมีการเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไว้ เพื่อทำการติดต่อแจ้งผลรางวัล