อัตราค่าธรรมเนียมการเติมเงินและโอนเงินออกจากบัญชี Wallet

โหลดแอป TrueMoney Wallet ได้ที่
Android : http://d.truemoney.com/dlwallet-android1
iOS : http://d.truemoney.com/dlwallet-ios1