ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการใช้บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา)

*เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2558