เชิญร่วมงานสัมมนา TrueBusiness Forum 2015 : Connecting the World, Connecting Your Business