เติมเงินเข้า Wallet ง่ายติ๊ดเดียว ที่ 7-Eleven เพียงแค่สแกนบาร์โค้ด

4 ขั้นตอนง่ายๆ

  1. Log in เข้าแอป Wallet
  2. เลือกเมนู เติมเงินเข้า wallet
  3. เลือกเมนู 7-Eleven
  4. ยื่นบาร์โค้ดและแจ้งราคาแก่พนักงาน