เติมเงิน Dot arena และ Valiant force ด้วยบัตร WeCard รับ Cash Backคืน 20%

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มวันนี้ – 11 ธันวาคม 2559

เงื่อนไข 

1.ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2.ร่วมรายการเฉพาะระบบแอนดรอยเท่านั้น

3. Cash Back คืนสูงสุดไม่เกิน 50 บาท