เทพทรูแจกไม่หยุด ลุ้นทุกค่าย รหัสใช้แล้วอย่าทิ้งนำมาลุ้นรางวัลใหญ่ iPhone 6 และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เทพทรูจัดให้ส่งท้ายปี” สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 2 มกราคม 2558) ผลการจับฉลากเลือกผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6, บัตรเงินสดทรูมันนี่, และ ของรางวัลจากเกมมิ่งเกียร์ (สัปดาห์นี้แจกเมาต์เทพ) โดย ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 2 มกราคม 2558) ดังนี้

รางวัล iPhone 6 16 GB จำนวน1 รางวัล ได้แก่

 • ไพโรจน์ สินประเสริฐ เบอร์โทร 081-456-2xxx

รางวัล Gaming Gesr เม้าส์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 • Peerapol Jarunkit เบอร์โทร 086-842-2xxx
 • วงศธร กมลรักษา เบอร์โทร 090-983-0xxx

รางวัล บัตรเงินสด true money 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 • ศุภณัฐ โพธิญาณิศาสฤษฏ์ เบอร์โทร 085-151-1xxx
 • มัสการ นิติภาวะชน เบอร์โทร 090-945-4xxx
 • ปัณณทัต ถิรธุวานนท์ เบอร์โทร 089-250-7xxx
 • ประทักษ์ เจียรกุลสวัสดิ์ เบอร์โทร 087-633-2xxx
 • นิรันดร์ เจริญสุข เบอร์โทร 091-721-9xxx
 • นายอรรถพล คุณสิทธิ์ เบอร์โทร 083-831-9xxx
 • ณัฐชนน หงศ์ลดารมภ์ เบอร์โทร 081-668-8xxx
 • ชญานิน คงพันธุ์ เบอร์โทร 081-842-5xxx
 • จิณณพัต สาฤทธิ์ดี เบอร์โทร 081-366-7xxx
 • กฤตรัชต์ ไพเราะห์ เบอร์โทร 085-283-9xxx

รางวัล บัตรเงินสด true money 300 บาท จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

 • อานนท์ มั่นคง เบอร์โทร 080-674-2xxx
 • วัฒนา ไชยมงคล เบอร์โทร 083-763-5xxx
 • รังสิมันตุ์ สงวนพงษ์ เบอร์โทร 089-169-2xxx
 • มงคล อนุกูล เบอร์โทร 090-969-9xxx
 • ปัณณทัต ถิรธุวานนท์ เบอร์โทร 089-250-7xxx
 • นายฤทธิรณ รอดระหงษ์ เบอร์โทร 088-527-9xxx
 • ธนวิญ์ นาคน้อย เบอร์โทร 086-342-6xxx
 • ด.ช.มนัสวี นัคราบัณฑิตย์ เบอร์โทร 080-711-1xxx
 • ชัยวัฒน์ ทองบริบูรณ์ เบอร์โทร 094-004-9xxx
 • จิรวัฒน์ มีชื่น เบอร์โทร 087-537-6xxx
 • ขจรศักดิ์ อนุรักษ์กำธร เบอร์โทร 088-282-3xxx
 • เสฎฐวุฒิ ชัยมูล เบอร์โทร 084-923-1xxx
 • เกรียงศักดิ์ การะเวก เบอร์โทร 098-585-1xxx
 • Pattakarn Tubtimdang เบอร์โทร 086-397-7xxx
 • Kittapoom Liamkeaw เบอร์โทร 088-768-0xxx

รางวัล บัตรเงินสด true money50 บาท จำนวน 75 รางวัล ได้แก่

 • อินทร์ อินทรักษา เบอร์โทร 085-092-9xxx
 • อานนท์ มั่นคง เบอร์โทร 080-674-2xxx
 • อัษฎาวุธ ปิตุรัตน์ เบอร์โทร 084-480-0xxx
 • อรรถกร ชูแก้ว เบอร์โทร 082-801-7xxx
 • อนุชิต พินิจ เบอร์โทร086-910-1xxx
 • อธิวัฒน์ เพชรโสภณสกุล เบอร์โทร 089-160-9xxx
 • สุรเชษฐ์ ศรแก้ว เบอร์โทร 083-019-1xxx
 • สุภาพ สิทธิโชควรการ เบอร์โทร 089-652-2xxx
 • สิรภัทร กุลวรานนท์ เบอร์โทร 081-789-7xxx
 • สหภาพ บูรณ์เจริญ เบอร์โทร 093-441-6xxx
 • สงกรานต์ ทองโสม เบอร์โทร 087-689-9xxx
 • ศุภวิชญ์ บุตรเวส เบอร์โทร 082-791-8xxx
 • ศุภชัย ชมภูพื้น เบอร์โทร 088-233-6xxx
 • ศุกลภัทร กุลเลิศพิทยา เบอร์โทร 096-262-4xxx
 • ศักราวุฒิ เหลืองวิไล เบอร์โทร 092-850-7xxx
 • ศักดิ์พล บทมาตร เบอร์โทร 085-246-9xxx
 • ศรินภา วังคะฮาด เบอร์โทร 087-638-9xxx
 • ศราวุธ ภูมิพันธ์ เบอร์โทร 083-010-2xxx
 • วีระศักดิ์ จักลิลา เบอร์โทร 082-766-3xxx
 • วีระพงษ์ เชตุทอง เบอร์โทร 088-281-1xxx
 • วีรภัทร หงศ์พันธ์กุล เบอร์โทร 084-087-8xxx
 • วิศรุต ระเวรี เบอร์โทร 094-657-5xxx
 • วิชชากร สุติวงษ์ เบอร์โทร093-140-6xxx
 • วันเอก รัตนธนาเลิศ เบอร์โทร 089-117-3xxx
 • วัตรนันท์ โอชะสุนทร เบอร์โทร 084-047-2xxx
 • วัฒนพงษ์ มนัสศุภรานันท์ เบอร์โทร 089-442-9xxx
 • วรากร เพ็งสกุล เบอร์โทร 093-725-4xxx
 • วงศธร ลีลาไว เบอร์โทร 081-990-8xxx
 • ราชรัฐ ละห้อย เบอร์โทร 090-736-2xxx
 • มนชัย คันธพฤกษ์ เบอร์โทร 087-796-7xxx
 • พีระยุทธ กันตีมูล เบอร์โทร 085-544-4xxx
 • พิรุฬห์ ลาภเจริญจริง เบอร์โทร 081-779-9xxx
 • ปิยภัทร โชติวงศ์ไพศาล เบอร์โทร 084-989-8xxx
 • ปิติพงศ์ กรุงศรี เบอร์โทร 084-363-2xxx
 • นายสุกฤษฏิ์ กันพ้นภัย เบอร์โทร 095-641-8xxx
 • นายมงคล หอมทวนลม เบอร์โทร 091-716-8xxx
 • นาย ยุทธนาวี ศิริแสง เบอร์โทร 088-192-8xxx
 • ธนวรรฒน์ ธรรมศร เบอร์โทร 091-858-8xxx
 • ธนพนธ์ แสนกลม เบอร์โทร 090-930-1xxx
 • ถิรวัฒน์ รัศมีชัยศิลป์ เบอร์โทร 081-537-2xxx
 • ดลวัฒน์ พรหมเสน เบอร์โทร 088-261-2xxx
 • ณัฐวุธ ติระตระกูลเสรี เบอร์โทร 089-536-1xxx
 • ณัฐวี ยาท้วม เบอร์โทร 093-270-3xxx
 • ณัฐพัชร์ เจริญคณาสิทธิ์ เบอร์โทร 086-775-1xxx
 • ณัฐพร จิตรรังษี เบอร์โทร 094-354-6xxx
 • ณัฐนันท์ วิชาศิลป์ เบอร์โทร 098-241-2xxx
 • ณภัทร อำนวยชัยชนะ เบอร์โทร 083-456-8xxx
 • ณกมล เขียวจันทร์ เบอร์โทร 088-499-5xxx
 • ฐิติพงศ์ นาคภูมิ เบอร์โทร 095-763-5xxx
 • ชูพงษ์ สงวนดี เบอร์โทร 083-708-5xxx
 • จีรายศ ยศเรืองศักดิ์ เบอร์โทร 091-858-2xxx
 • จิรกานต์ กุลสิงห์ เบอร์โทร 096-141-2xxx
 • จำรัส มหานาม เบอร์โทร 091-253-0xxx
 • จักรพันธ์ วงศ์เติ้ก เบอร์โทร 082-614-9xxx
 • กิติพงศ์ ธัชมาลี เบอร์โทร 084-975-9xxx
 • กัมปนาท สุดแทน เบอร์โทร 091-845-9xxx
 • กฤษณพงศ์ เต็มพร้อม เบอร์โทร 098-258-3xxx
 • ใบเฟิร์น องค์ปรีชา เบอร์โทร 087-700-1xxx
 • โสภณ แก้วหน่อเมือง เบอร์โทร 086-915-5xxx
 • โยธิน อินชูรัญ เบอร์โทร 092-243-1xxx
 • โชติรัช ศิริรักษ์ เบอร์โทร 086-349-3xxx
 • เลิศศักดิ์ เบอร์โทร 090-970-3xxx
 • เมธี ใจดี เบอร์โทร 093-660-2xxx
 • เพชร เจริญเวช เบอร์โทร 082-804-8xxx
 • เบญจรัตน์ คงหมั่นกลาง เบอร์โทร 089-762-9xxx
 • เทพ เบอร์โทร 083-278-5xxx
 • Watchara เบอร์โทร 082-848-8xxx
 • sorravit inargon เบอร์โทร 081-356-5xxx
 • kanyapoom itthisombat เบอร์โทร 082-978-0xxx
 • Chakapat Suwan เบอร์โทร 083-973-0xxx
 • jirattanon phantaneeya เบอร์โทร 092-570-3xxx
 • chonlatan laohapibooon เบอร์โทร 081-391-5xxx
 • Chawinton Yamopas เบอร์โทร 086-692-8xxx
 • aphinop koorajin เบอร์โทร 081-691-1xxx
 • Anaecha Buamahakul เบอร์โทร 080-443-0xxx

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล”เทพทรูจัดให้ส่งท้ายปี ”สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 9 มกราคม 2558) ผลการจับฉลากเลือกผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 บัตรเงินสดทรูมันนี่ และของรางวัลจากเกมมิ่งเกียร์ (สัปดาห์ที่ 2 นี้แจกคีย์บอร์ดเทพ H2 จาก Gview โดย ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 9 มกราคม 2558) ดังนี้
รางวัลที่ 1 Iphone6 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • คุณ บชกร เล้าเจริญ เบอร์โทร 092 275 2xxx

รางวัลที่ 2 คีย์บอร์ดเทพ H2 จาก Gview จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • คุณ Thanya Poolaui เบอร์โทร 084 351 7xxx
 • คุณ เมธาพัฒน์ จิระเจริญชัยกิจ เบอร์โทร 081 859 6xxx
 • คุณ โอฬาร บุญนิธิสม เบอร์โทร 084 776 6xxx
 • คุณ ฐิติพล พลสาร เบอร์โทร 094 284 2xxx

รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 500 บาท จำนวน 10 รางวัลได้แก่

 • คุณ พงศธร เนตรวงศ์ เบอร์โทร 085 229 5xxx
 • คุณ ภัทรกร คล้ายรักษา เบอร์โทร 091 113 6xxx
 • คุณ วงศธร ลีลาไว เบอร์โทร 081 990 8xxx
 • คุณ วรุตม์ เหล่าดง เบอร์โทร 080 889 9xxx
 • คุณ วิศรุต แก้วมหา เบอร์โทร 086 527 2xxx
 • คุณ ศมิติน รักบำรุง เบอร์โทร 082 559 5xxx
 • คุณ สุรินทร์ ดวงแก้ว เบอร์โทร 092 824 9xxx
 • คุณ อดิศร อาดำ เบอร์โทร 095 586 4xxx
 • คุณ อดิศักดิ์ อัสสาโย เบอร์โทร 088 898 0xxx

รางวัลที่ 4 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 300 บาท จำนวน 15 รางวัลได้แก่

 • คุณ kittipong chaipukchaisri เบอร์โทร 083 016 0xxx
 • คุณ Nawat Mahathorn เบอร์โทร 095 742 0xxx
 • คุณ เกียรติกร แทนสุวรรณ เบอร์โทร 086 272 3xxx
 • คุณ โชติวิทย์ ด่านกุลชัย เบอร์โทร 084 929 4xxx
 • คุณ ชูพงษ์ สงวนดี เบอร์โทร 083 708 5xxx
 • คุณ ณภัทร เจริญกัลป์ เบอร์โทร 095 960 3xxx
 • คุณ ณัฐดนัย ณ สงขลา เบอร์โทร 083 549 5xxx
 • คุณ ณัฐวี ยาท้วม เบอร์โทร 093 270 3xxx
 • คุณ ภัทธนะ อมรภัทรกิจ เบอร์โทร 085 190 9xxx
 • คุณ ภูดล พิทยารัตน์ เบอร์โทร 092 201 0xxx
 • คุณ รณรงณ์ มณีสวัสดิ์ เบอร์โทร 084 344 0xxx
 • คุณ รรินธร พันธุนาวนิช เบอร์โทร 089 864 7xxx
 • คุณ สิทธิโชค ออมสิน เบอร์โทร 088 562 1xxx
 • คุณ อภิสิทธิ์ ลาภมาก เบอร์โทร 088 595 8xxx
 • คุณ อัสนี ดิษฐ์สังวร เบอร์โทร 091 698 1xxx

รางวัลที่ 5 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 50 บาท จำนวน 75 รางวัล ได้แก่

 • คุณ aphithan Moonta เบอร์โทร 097 154 0xxx
 • คุณ areeya meechai เบอร์โทร 095 782 5xxx
 • คุณ chawitt prangchaikul เบอร์โทร 086 626 2xxx
 • คุณ farehcanant เบอร์โทร 092 296 7xxx
 • คุณ Natthawat Prakitipong เบอร์โทร 081 818 2xxx
 • คุณ paisit gevalin เบอร์โทร 097 079 8xxx
 • คุณ pakkhapong Lertchairat เบอร์โทร 086 393 3xxx
 • คุณ Peerapol Jarunki เบอร์โทร 086 842 2xxx
 • คุณ piyakul kulsuwan เบอร์โทร 095 936 0xxx
 • คุณ Punnathorn Wongjitwuttikrai เบอร์โทร 095 874 9xxx
 • คุณ thaninchod kailoedaitsarakun เบอร์โทร 089 968 0xxx
 • คุณ wutthikorn muanglee เบอร์โทร 086 132 4xxx
 • คุณ เจตพร พันจำปา เบอร์โทร 085 463 7xxx
 • คุณ เบญจรัตน์ คงหมั่นกลาง เบอร์โทร 089 762 9xxx
 • คุณ เวสารัช ชอบวิชา เบอร์โทร 090 886 5xxx
 • คุณ เสฎฐวุฒิ สุทันต์ เบอร์โทร 099 259 4xxx
 • คุณ เอมกฤษฏิ์ เลาหบุตร เบอร์โทร 097 162 0xxx
 • คุณ กชณัฐ เหล่าปทุมวิโรจน์ เบอร์โทร 081 539 2xxx
 • คุณ กฤษณพงศ์ เต็มพร้อม เบอร์โทร 098 258 3xxx
 • คุณ กฤษณะ จันทร์ทิพย์ เบอร์โทร 087 577 9xxx
 • คุณ กฤษณะ มงคลว่องไว เบอร์โทร 086 393 8xxx
 • คุณ กศิเดช ประกอบสุข เบอร์โทร 095 924 7xxx
 • คุณ กิตติพัฒน์ ใจกาวิล เบอร์โทร 091 028 2xxx
 • คุณ กิตติรัชส์ จำนงค์ใจ เบอร์โทร 084 688 6xxx
 • คุณ คณิน ศักดิ์วัฒนเวคิน เบอร์โทร 084 111 9xxx
 • คุณ จารุวัลย์ มรนุรัตน์กุล เบอร์โทร 089 175 2xxx
 • คุณ จิณณพัต สาฤทธิ์ดี เบอร์โทร 081 366 7xxx
 • คุณ จิรายุ วงษ์เหรียญทอง เบอร์โทร 087 588 5xxx
 • คุณ จุฑาภัสร์ ศรีกุลเรืองโรจน์ เบอร์โทร 083 011 8xxx
 • คุณ ฉัตรชัย มงคลพรวิทยา เบอร์โทร 084 074 3xxx
 • คุณ ฉัตรชัย รองแก้ว เบอร์โทร 089 521 5xxx
 • คุณ ชนะชัย พันธุ์เกตุ เบอร์โทร 094 550 1xxx
 • คุณ ชลาธร งามเมืองปัก เบอร์โทร 091 830 2xxx
 • คุณ ชายจริง ชัยวโร เบอร์โทร 094 481 4xxx
 • คุณ ชินวัฒน์ สินนารายณ์ เบอร์โทร 087 358 8xxx
 • คุณ ฐานิต เรืองศิรวัฒน์ เบอร์โทร 085 689 4xxx
 • คุณ ณพวิทย์ ทวีลาภพูนผล เบอร์โทร 083 224 8xxx
 • คุณ ณัฐชัย สุ่มมาตย์ เบอร์โทร 088 519 6xxx
 • คุณ ณัฐพงษ์ อัญชลี เบอร์โทร 096 302 7xxx
 • คุณ ณัฐพล ปรางค์ทองคำ เบอร์โทร 090 913 7xxx
 • ด.ช.มนัสวี นัคราบัณฑิตย์ เบอร์โทร 080 7111xxx
 • คุณ ดนุเดช อักษรดี เบอร์โทร 088 974 0xxx
 • คุณ ตุลาการ สายแก้ว เบอร์โทร 091 846 8xxx
 • คุณ ธนยศ สุจริตกุลธร เบอร์โทร 086 375 1xxx
 • คุณ ธนินโชตน์ ไกรเลิศอิสรากุล เบอร์โทร 0899680xxx
 • คุณ นราธิป ทองหอม เบอร์โทร 090 213 0xxx
 • นางสาวผ่องพิศ ทรงขจร เบอร์โทร 084 762 7xxx
 • นาย ชัยณรงค์ แก้วกาหลง เบอร์โทร 088 252 5xxx
 • นาย พัสกร มั่นใจ เบอร์โทร 098 272 1xxx
 • นาย ศิวกร ทาแก้ว เบอร์โทร 098 664 8xxx
 • นาย อรรถพล มิ่งมีสุข เบอร์โทร 086 352 5xxx
 • คุณ บุษบา จิตรเสนาะ เบอร์โทร 089 748 3xxx
 • คุณ ประชัย แก้วกระจ่าง เบอร์โทร 094 029 4xxx
 • คุณ ปัถย์ จิราธนกูล เบอร์โทร 083 062 0xxx
 • คุณ ปิยกุล กุลสุวรรณ เบอร์โทร 095 936 0xxx
 • คุณ ปุลวัชร รัตนมณเฑียรชัย เบอร์โทร 093 793 5xxx
 • คุณ พีระยุทธ กันตีมูล เบอร์โทร 085 544 4xxx
 • คุณ ภาณุ นุชนา เบอร์โทร 085 997 0xxx
 • คุณ ภานุพงศ์ สุดสามารถ เบอร์โทร 092 936 1xxx
 • คุณ มนตรี รักศรี เบอร์โทร 080 225 1xxx
 • คุณ รชานนท์. จันทร์ดี เบอร์โทร 088 223 8xxx
 • คุณ รัฐพงศ์ เอี่ยมละออ เบอร์โทร 083 606 7xxx
 • คุณ วิรณัฏฐ์ มณีเวียง เบอร์โทร 097 328 2xxx
 • คุณ ศิริชัย วิเศษบูรณะ เบอร์โทร 085 055 4xxx
 • คุณ สลินทิพย์ นาคสวัสดิ์ เบอร์โทร 087 484 3xxx
 • คุณ สานิต อินทนิสา เบอร์โทร 096 884 5xxx
 • คุณ สิริมาศ เปรมศิริ เบอร์โทร 080 248 0xxx
 • คุณ สุกนต์ธี สีมาพานิช เบอร์โทร 086 411 0xxx
 • คุณ อโณทัย ใหมศรี เบอร์โทร 093 603 2xxx
 • คุณ ศิริเกียรติ เกียรติพัฒนกุล เบอร์โทร 098 830 9xxx
 • คุณ อภิวัฒน์ อ้นทอง เบอร์โทร 092 379 1xxx
 • คุณ อัญรินทร์ พัฒน์จารุไกรกุล เบอร์โทร 088 8842xxx
 • คุณ อิสรา ไชยพัฒนะพฤกษ์ เบอร์โทร 082 339 5xxx

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เทพทรูจัดให้ส่งท้ายปี” สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 16 มกราคม 2558) ผลการจับฉลากเลือกผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 บัตรเงินสดทรูมันนี่ และของรางวัลจากเกมมิ่งเกียร์ (สัปดาห์ที่ 3 นี้แจก หูฟังเทพ G View Shock wave โดย ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 16 มกราคม 2558) ดังนี้

รางวัลที่ 1 Iphone6 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • สุชาดา เบ๊ะกี เบอร์โทร 080 262 5xxx

รางวัลที่ 2 หูฟังเทพ G View Shock wave จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 • นายศิริกร สุคนธี เบอร์โทร 083 448 7xxx
 • ธนพล จิระพรชัยชาญ เบอร์โทร 086 317 3xxx
 • วงศธร ลีลาไว เบอร์โทร 081 990 8xxx
 • นายศิรวิชญ์ สงวนวงษ์ เบอร์โทร 087 161 7xxx
 • ดลวัฬน์ พรหมเสน เบอร์โทร 088 261 2 xxx

รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 • นาย วรุตม์ เหล่าดง เบอร์โทร 080 889 9 xxx
 • ฉัตรา วรรณเกษม เบอร์โทร 095 956 4 xxx
 • ศรัญญู ขจรฤกษ์ เบอร์โทร 083 912 1 xxx
 • ชินพร งามวิไลรัตน์ เบอร์โทร 092 006 1 xxx
 • กฤษณพงศ์ เต็มพร้อม เบอร์โทร 098 258 3 xxx
 • ชญานิน คงพันธุ์ เบอร์โทร 081 842 5 xxx
 • ณ กมล ชูกิจ เบอร์โทร 086 321 9 xxx
 • นายสุกฤษฏิ์ กันพ้นภัย เบอร์โทร 095 641 8 xxx
 • บุษบา จิตรเสนาะ เบอร์โทร 089 748 3 xxx
 • ณรงค์เดช ปานรักษ์ เบอร์โทร 083 364 9 xxx

รางวัลที่ 4 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 300 บาท จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

 • กีรติ พุทธรักษา เบอร์โทร 084 946 1 xxx
 • ณัฐกร ศฤงคารเทพ เบอร์โทร 083 575 1 xxx
 • เกียรติกร แทนสุวรรณ เบอร์โทร 086 272 3 xxx
 • เอกชัย มณธินา เบอร์โทร 096 496 6 xxx
 • มิ่งสกุล ศรีบุษราคัม เบอร์โทร 086 379 8 xxx
 • ปัณณทัต ถิรธุวานนท์ เบอร์โทร 089 250 7 xxx
 • Punnathorn Wongjitwuttikrai เบอร์โทร 095 874 9 xxx
 • เนติพันธ์ พันธุรนันท์ เบอร์โทร 085 959 4 xxx
 • อภิสิทธิ์ โกฏสืบ เบอร์โทร 088 236 0 xxx
 • โยธิน อินชูรัญ เบอร์โทร 092 243 1 xxx
 • ญาณวุฒิ ศิริโภคากิจ เบอร์โทร 091 739 4 xxx
 • เดชอรัญ นันติดอย เบอร์โทร 094 151 1 xxx
 • สิริยศ แสนชาญโภชนา เบอร์โทร 083 234 3 xxx
 • kompakorn anansinpoka เบอร์โทร 086 881 2 xxx
 • อานุภาพ กรีเวก เบอร์โทร 091 414 3 xxx

รางวัลที่ 5 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 50 บาท จำนวน 75 รางวัล ได้แก่

 • กมล พุ่มเฟือง เบอร์โทร 090 978 1 xxx
 • เกศศิรินทร์ สายประเสริฐกิจ เบอร์โทร 086 528 7 xxx
 • โอฬาร บุญนิธิสม เบอร์โทร 084 776 6 xxx
 • อโณทัย ใหมศรี เบอร์โทร 093 603 2 xxx
 • พีระยุทธ กันตีมูล เบอร์โทร 085 544 4 xxx
 • กานต์ชนก ปราบรัตน์ เบอร์โทร 085 313 1 xxx
 • เกียรติศักดิ์ ศรีสรรค์ เบอร์โทร 088 073 9 xxx
 • ชนะชนม์ ไกรพรม เบอร์โทร 080 741 7 xxx
 • ก้องชัย ดีโต เบอร์โทร 098 962 8 xxx
 • สรสิช ทวีทรัพย์ เบอร์โทร 099 546 1 xxx
 • ภูดิศ ทักษิณาวงศ์ เบอร์โทร 086 380 0 xxx
 • ชาติชาย ช่วยให้สม เบอร์โทร 090 909 0 xxx
 • chawitt prangchaikul เบอร์โทร 086 626 2 xxx
 • Chayapat Pamrod เบอร์โทร 084 783 8 xxx
 • nattawat vinaisamphan เบอร์โทร 085 444 8 xxx
 • อดุลวิทย์ สร้างคำ เบอร์โทร 097 949 8 xxx
 • วิศกร ใจองอาจ เบอร์โทร 081 718 3 xxx
 • กมลวัชร แป๊ะสกุล เบอร์โทร 084 057 1 xxx
 • ณัฐพล ธนกิจบริบูรณ์ เบอร์โทร 086 563 5 xxx
 • จินต์จุฑา แซ่อึ่ง เบอร์โทร 081 396 6 xxx
 • จักรพันธ์ อ่วมสุข เบอร์โทร 089 906 5 xxx
 • กันตภณ ชลัมพร เบอร์โทร 087 701 0 xxx
 • กรกนก อรุณแสงสุรีย์ เบอร์โทร 091 776 9 xxx
 • Sakon Suwajanakorn เบอร์โทร 085 848 3 xxx
 • จักรวาล ปั๋นเวียง เบอร์โทร 081 716 7 xxx
 • จิรวัฒน์ มีชื่น เบอร์โทร 087 537 6 xxx
 • จิตกร ดีกุดตุ้ม เบอร์โทร 090 259 1 xxx
 • กชณัฐ เหล่าปทุมวิโรจน์ เบอร์โทร 081 539 2 xxx
 • ชัยธวัช หงษ์บุญ เบอร์โทร 090 983 0 xxx
 • สุธิพรรณ ภูมิภาค เบอร์โทร 091 887 5 xxx
 • Pitchayut Srisawat เบอร์โทร 086 667 2 xxx
 • pongsakorn keawkrajai เบอร์โทร 091 820 6 xxx
 • พงศกร แก้วกระจาย เบอร์โทร 091 820 6 xxx
 • กฤตวัฒน์ ก๋อยสุวรรณ เบอร์โทร 080 244 0 xxx
 • จีรณะวิชญ์ บุญสมบัติโชติ เบอร์โทร 087 318 9 xxx
 • ณัฐสิทธิ์ แก้วกิตติกาญจนา เบอร์โทร 081 414 3 xxx
 • ฉัตรชัย มงคลพรวิทยา เบอร์โทร 084 074 3 xxx
 • คงศักดิ์ ไชยชิน เบอร์โทร 091 889 4 xxx
 • ชัยวัฒน์ ทองบริบูรณ์ เบอร์โทร 094 004 9 xxx
 • สานิต อินทนิสา เบอร์โทร 096 884 5 xxx
 • กรวิทย์ คำภิมาบุตร เบอร์โทร 089 148 4 xxx
 • เมธี ใจดี เบอร์โทร 093 660 2 xxx
 • patiphat jitthing เบอร์โทร 098 371 5 xxx
 • attapol punkraw เบอร์โทร 093 378 0 xxx
 • พงษ์พัฒน์ ส่งศรี เบอร์โทร 080 354 0 xxx
 • ณภัทร์ โทราช เบอร์โทร 084 719 3 xxx
 • กำพล กอสวัสดิ์พัฒน์ เบอร์โทร 088 982 9 xxx
 • นิษฐ์ชยุต – ศุภชัยอนันต์ เบอร์โทร 083 046 6 xxx
 • กิติพงศ์ ธัชมาลี เบอร์โทร 084 975 9 xxx
 • วุฒิชัย แสงมาน เบอร์โทร 086 780 2 xxx
 • พงศธร เนตรวงศ์ เบอร์โทร 085 229 5 xxx
 • เอกชัย ไตรโยธี เบอร์โทร 082 087 8 xxx
 • ฤทธิรณ รอดระหงษ์ เบอร์โทร 088 527 9 xxx
 • กฤตคณิต รุ่งเรือง เบอร์โทร 089 884 2 xxx
 • Paisit Gevalin เบอร์โทร 097 079 8 xxx
 • ปทิตตา สุศิวะ เบอร์โทร 090 297 8 xxx
 • จุธาภัค หงสไกร เบอร์โทร 098 856 8 xxx
 • panicha surawiriyakan เบอร์โทร 085 142 9 xxx
 • นายพลพฤทธิ์ ไชยกาล เบอร์โทร 082 497 2 xxx
 • กิตติภณ สุจาดึก เบอร์โทร 088 268 2 xxx
 • นาย ปราโมทย์ สุทธิวงศ์ เบอร์โทร 083 017 3 xxx
 • ราชรัฐ ละห้อย เบอร์โทร 090 736 2 xxx
 • จิรวัฒน์ ยะฝั้น เบอร์โทร 092 441 2 xxx
 • setavut sutun เบอร์โทร 099 259 4 xxx
 • นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์ เบอร์โทร 090 060 5 xxx
 • ศุภชัย ชมภูพื้น เบอร์โทร 088 233 6 xxx
 • ณฐกร เชาว์ดีกรพันธุ์ เบอร์โทร 090 983 8 xxx
 • Tanyapat sowcharoensuk เบอร์โทร 097 179 5 xxx
 • สิทธิโชค ออมสิน เบอร์โทร 088 562 1 xxx
 • pongphon เบอร์โทร 085 253 0 xxx
 • pongphon phuhongpet เบอร์โทร 085 253 0 xxx
 • อานนท์ มั่นคง เบอร์โทร 080 674 2 xxx
 • Sayan Kocharom เบอร์โทร 096 528 8 xxx
 • เปรมมิกา อัครธนสาร เบอร์โทร 085 569 1 xxx
 • ระวิ ศิริกวานกุล เบอร์โทร 083 043 9xxx

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “เทพทรูจัดให้ส่งท้ายปี” สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23 มกราคม 2558) ผลการจับฉลากเลือกผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 บัตรเงินสดทรูมันนี่ และของรางวัลจากเกมมิ่งเกียร์ (สัปดาห์ที่ 4 นี้แจก หูฟังเทพ G View Shock wave โดย ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23 มกราคม 2558) ดังนี้
รางวัลที่ 1 Iphone6 จำนวน 1รางวัล ได้แก่

 • ศิรินภา วังคะฮาต 087 638 9xxx

รางวัลที่ 2 หูฟังเทพ G View Shock wave จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 • ณภัทร์ โทราช 084 719 3xxx
 • เปรมมิกา อัครธนสาร 085 569 1xxx
 • บัญชา สำเภา 086 847 5xxx
 • จิรวัฒน์ มีชื่น 087 537 6xxx
 • ณัฐพงค์ อ่ำทรัพย์ 088 674 8xxx

รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 • อานนท์ มั่นคง 080 674 2xxx
 • นิษฐ์ชยุต – ศุภชัยอนันต์ 083 046 6xxx
 • นายอรรถพล คุณสิทธิ์ 083 831 9xxx
 • อรอนงค์ แน่นอุดร 085 338 5xxx
 • Pitchayut Srisawat 086 667 2xxx
 • Nutthaput Charoenkanasit 086 775 1xxx
 • นายธนกฤต ขำสุวรรณ์ 089 414 6xxx
 • ปทิตตา สุศิวะ 090 297 8xxx
 • ภัทรกร คล้ายรักษา 091 113 6xxx
 • Paisit Gevalin 097 079 8xxx

รางวัลที่ 4 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 300 บาท จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

 • จิตติณณ์ จินดานรเศรษฐ์ 080 205 1xxx
 • กฤตวัฒน์ ก๋อยสุวรรณ 080 244 0xxx
 • kittipong chaipukchaisri 083 016 0xxx
 • ปรัชญา ฐิติเดโชพล 083 039 2xxx
 • ทศพร ขาวเมืองน้อย 084 400 7xxx
 • พีระยุทธ กันตีมูล 085 544 4xxx
 • Phanudet Otakharn 085 668 8xxx
 • สกลรัฐ สารคามมงคล 087 105 8xxx
 • นายคุณภาพ ภิญโญพันธ์ 087 546 7xxx
 • สรวิชญ์ เปี่ยมวัฒนา 087 973 8xxx
 • บุษบา จิตรเสนาะ 089 748 3xxx
 • เบญจรัตน์ คงหมั่นกลาง 089 762 9xxx
 • จิตกร ดีกุดตุ้ม 090 259 1xxx
 • นายพชร ปลูกสวัสดิ์ 090 983 8xxx
 • Sayan Kocharom 096 528 8xxx

รางวัลที่ 5 บัตรเติมเงินทรูมันนี่ราคา 50 บาท จำนวน 75 รางวัล ได้แก่

 • Chatchawan Srisumran 061 438 6xxx
 • เทพพิทักษ์ วังแปลง 080 016 2xxx
 • นพกิจ อาสาวัง 080 088 4xxx
 • นายกฤตวัฒน์ ก๋อยสุวรรณ 080 244 0xxx
 • พงษ์พัฒน์ ส่งศรี 080 354 0xxx
 • วรุตม์ เหล่าดง 080 889 9xxx
 • นายกิตติศักดิ์ ทนสูงเนิน 081 203 7xxx
 • ณัฐสิทธิ์ แก้วกิตติกาญจนา 081 414 3xxx
 • กชณัฐ เหล่าปทุมวิโรจน์ 081 539 2xxx
 • ชญานิน คงพันธุ์ 081 842 5xxx
 • วงศธร ลีลาไว 081 990 8xxx
 • teerawut samatta 081 999 8xxx
 • เอกชัย ไตรโยธี 082 087 8xxx
 • อนันต์ บือราเฮง 082 267 1xxx
 • ธีรโชติ หนูทอง 082 564 4xxx
 • วิชญ์ธิดา จันทวิชญสุทธิ์ 082 849 5xxx
 • วัชรพงศ์ ขำสุวรรณ 082 887 8xxx
 • ณัฐภัทร รอดรัสสะ 083 107 1xxx
 • สิริยศ แสนชาญโภชนา 083 234 3xxx
 • ณรงค์เดช ปานรักษ์ 083 364 9xxx
 • ณัฐวุฒิ ปลอดสมบูรณ์ 083 708 6xxx
 • วัฒนา ไชยมงคล 083 763 5xxx
 • ฉัตรชัย มงคลพรวิทยา 084 074 3xxx
 • นางสาวผ่องพิศ ทรงขจร 084 762 7xxx
 • โอฬาร บุญนิธิสม 084 776 6xxx
 • กิติพงศ์ ธัชมาลี 084 975 9xxx
 • ภัทธนะ อมรภัทรกิจ 085 190 9xxx
 • พงศธร เนตรวงศ์ 085 229 5xxx
 • pongphon phuhongpet 085 253 0xxx
 • เนติพันธ์ พันธุรนันท์ 085 959 4xxx
 • เกียรติกร แทนสุวรรณ 086 272 3xxx
 • สำรวย แน่นอุดร 086 337 3xxx
 • chatchai seekhaentrai 086 504 9xxx
 • วุฒิชัย แสงมาน 086 780 2xxx
 • จีรณะวิชญ์ บุญบัติโชติ 087 318 9xxx
 • วรานนท์ น้อยลา 087 568 6xxx
 • พนิดา เลาหพันธ์ 087 667 4xxx
 • กันตภณ ชลัมพร 087 701 0xxx
 • สิทธิชัย ประธรรมเต 087 729 9xxx
 • สุเมธ ตาปนานนท์ 088 001 2xxx
 • อภิสิทธิ์ โกฏสืบ 088 236 0xxx
 • ฤทธิรณ รอดระหงษ์ 088 527 9xxx
 • Kamphol Korsawaspha 088 982 9xxx
 • อธิวัฒน์ เพชรโสภณสกุล089 160 9xxx
 • Chaiyarerk Amorngijwanit 089 200 9xxx
 • ปัณณทัต ถิรธุวานนท์ 089 250 7xxx
 • กฤตคณิต รุ่งเรือง 089 884 2xxx
 • จักรพันธ์ อ่วมสุข 089 906 5xxx
 • นราธิป ทองหอม 090 213 0xxx
 • Chartchai Chuayhaisom 090 909 0xxx
 • จ.ท.กัมพล บุญเลิศ 090 962 9xxx
 • ธนิษฐ์ วีระพงษ์ 090 972 1xxx
 • ชัยธวัช หงษ์บุญ 090 983 0xxx
 • นภาเดช แก้วเบ้า 091 061 9xxx
 • pongsakorn keawkrajai 091 820 6xxx
 • พงศกร แก้วกระจาย 091 820 6xxx
 • สัญชัย ใหปะโท 093 135 5xxx
 • ณัฐวี ยาท้วม 093 270 3xxx
 • ธนาวุฒิ สุริหาร 093 383 4xxx
 • ธันวา ขันบริบูรณ์ 093 451 0xxx
 • อโณทัย ใหมศรี 093 603 2xxx
 • เมธี ใจดี 093 660 2xxx
 • ชนาธิป พุทธลา 094 071 9xxx
 • ชนะชัย พันธุ์เกตุ 094 550 1xxx
 • เจนณรงค์ รัตนภูมิ 095 058 5xxx
 • pongsatorn hual 095 321 0xxx
 • ติณณภพ จิตต์อารีย์ 095 671 9xxx
 • Punnathorn Wongjitwuttikrai 095 874 9xxx
 • piyakul kulsuwan 095 936 0xxx
 • ฉัตรา วรรณเกษม 095 956 4xxx
 • สานิต อินทนิสา 096 884 5xxx
 • อดุลวิทย์ สร้างคำ 097 949 8xxx
 • กฤษณพงศ์ เต็มพร้อม 098 258 3xxx
 • จุธาภัค หงสไกร 098 856 8xxx
 • ฤทธิรณ รอดระหงษ์ 088 527 9xxx

หมายเหตุ:: ผู้ได้ รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ ผล(จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.) โทร 02-699-1368 (ผู้ได้รับรางวัล iPhone6ต้องเตรียมมาเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ) หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเติมเงินหากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถถ่ายรูปบัตรประชาชน และระบุเบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน และระบุรางวัลราคาบัตรที่ได้รับส่งมาใน inbox ของ แฟนเพจ “เทพทรู ทรูมันนี่” / รับรางวัลได้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น (หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ)