แจ้ง! เปลี่ยนตำแหน่งสแกน Barcode บิลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครูปแบบใหม่