ศูนย์การค้า 101 True Digital Park
รับเงินคืนทันที 50 บาท เมื่อใช้จ่าย 1,000 บาท ขึ้นไป ที่ศูนย์การค้า 101 True Digital Park

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.ย. 64 – 14 พ.ย. 64

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น
3. เมื่อลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่ 1.000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนทันที 50 บาท
4.เมื่อลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้าหรือบริการร้านค้าที่ร่วมรายการที่ศูนย์การค้า 101 True Digital Park ดังนี้ เพลินวาน พาณิชย์ , KAMU, Bonchon , Dak Galbi ,Stretch me at 101,BAVARIA CARCARE at 101, Boots, IPPUDO ,Kyo Roll En,YVES ROCHER, ร้านยากรุงเทพ,ร้านภูมิใจไทย, TrueCoffee, ร้านแว่นท้อปเจริญ, 101 GALLERY ,Krispy Kreme, Sloth Sukiyaki, APEX,Craft tea and Co,S&P,Dairy Queen,RED FOX BREAKFAST AND GEEK BAR,Mc Donald’s, Swensen’s, Daiso, Rajdhevee Clinic , After You และ ร้านจินหลง
5. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ 1 บัตรประชาชน /ตลอดระยะเวลแคมเปญ รวมทั้งสิ้น 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเงินคืนทันทีหลังจากทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเสร็จสมบูรณ์
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้
ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริม
การขาย
10. รายละเอียดเพื่มเติมโทร1240

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
บริการจัดลำดับชำระเงิน

จ่ายเลย