โปรโมชัน 1112 Delivery

รายการส่งเสริมการขาย

โปรเด็ด Delivery สั่งซื้ออาหารผ่านแอป หรือ เว็บ 1112 Delivery เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ รับเงินคืนรวมสูงสุด 30 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืนทันที 15 บาท เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท ผ่านเว็บหรือแอป 1112 Delivery จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564
  3. ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 15 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านแอป หรือเว็บ 1112 Delivery ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป และเลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยจำกัดสิทธิ์รับเงินคืน 15 บาท/ 1 สิทธิ์/ เดือน (จำกัด 5,000 สิทธิ์/ เดือน รวม 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ) (รวมสูงสุด 30 บาทตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
  4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเงินคืนทันทีหลังจากทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเสร็จสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  8. รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.truemoney.com/a/1112-delivery-retail/ หรือ โทร.1240

สั่ง 1112 Delivery ง่ายๆ พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ
จาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

สั่งเลย