โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย:

10.10 ราคาดี เต็มสิบ รับส่วนลดทันที 100 บ. เมื่อช้อปผ่าน ALL Online ครบ 599 บ.ขึ้นไป/บิล กรอกโค้ด TMOC100 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ (จำกัด 5,000 สิทธิ์แรก)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 10 ต.ค. 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
เลือกซื้อสินค้ากับ ALL Online ครบ 599 บาทขึ้นไป/บิล หลังหักส่วนลด “กรอกโค้ด TMOC100” และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ รับส่วนลดทันที 100 บาท

*หมายเหตุ:

  • จำกัด 1 สิทธิ์/คน/ระยะเวลาที่ร่วมรายการ
  • จำกัด 5,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ
  • เฉพาะการซื้อสินค้ากับ ALL Online และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
  • กรณียกเลิก Order และขอเงินคืน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแต้มคืน
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ในกรณีพิพาทคำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเงื่อนไข:
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “10.10 ราคาดี เต็มสิบ รับส่วนลดทันที 100 บ. เมื่อช้อปผ่าน ALL Online ครบ 599 บ.ขึ้นไป/บิล กรอกโค้ด TMOC100 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ (จำกัด 5,000 สิทธิ์แรก)” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“10.10 ราคาดี เต็มสิบ รับส่วนลดทันที 100 บ. เมื่อช้อปผ่าน ALL Online ครบ 599 บ.ขึ้นไป/บิล กรอกโค้ด TMOC100 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ (จำกัด 5,000 สิทธิ์แรก)”
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ลูกค้าเลือกซื้อสินค้ากับ ALL Online ครบ 599 บาทขึ้นไป/บิล หลังหักส่วนลด
3.2 ลูกค้ากรอกโค้ด TMOC100 และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ รับส่วนลดทันที 100 บาท

4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย