ลูกค้า ALL member ช้อปสินค้าราคาพิเศษ เริ่มต้น 7 บาทเท่านั้น!

รายการส่งเสริมการขาย: สมาชิก ALL member ซื้อสินค้าที่ร่วมในรายการ M-Stamp แจกจัดหนัก และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่าน 7App รับ M-Stamp เพิ่ม 1 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2565 – 23 พ.ค. 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
สมาชิก ALL member เลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมในรายการ M-Stamp แจกจัดหนัก และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่าน 7App รับทันที M-Stamp เพิ่ม 1 บาท

*หมายเหตุ:
– จำกัดการแจกไม่เกิน 10 ชุด/ กลุ่มสินค้า/ ใบเสร็จ
– เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข :
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สมาชิก ALL member ซื้อสินค้าที่ร่วมในรายการ M-Stamp แจกจัดหนัก และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่าน 7App รับ M-Stamp เพิ่ม 1 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “สมาชิก ALL member ซื้อสินค้าที่ร่วมในรายการ M-Stamp แจกจัดหนัก และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่าน 7App รับ M-Stamp เพิ่ม 1 บาท”

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 สมาชิก ALL member เลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมในรายการ M-Stamp แจกจัดหนัก
4.2 เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับ M-Stamp เพิ่ม 1 บาท

5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย