ลูกค้า ALL member ช้อปสินค้าราคาพิเศษ เริ่มต้น 7 บาทเท่านั้น!

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:

สินค้าราคาพิเศษ แจกจัดหนัก รับเพิ่ม 1 เหรียญ เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 66 – 23 เม.ย. 66

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
สมาชิก ALL member เลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมในรายการสินค้าราคาพิเศษ หรือ สินค้าแจกเหรียญจัดหนัก และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App รับเหรียญเพิ่มทันที 1 เหรียญ

*หมายเหตุ:

 • จำกัดการซื้อไม่เกินท่านละ 10 ชุดต่อใบเสร็จ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ในกรณีพิพาทคำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App หรือ หากเป็นสมาชิก ALL member สามารถแจ้งความเป็นสมาชิกที่หน้าร้าน 7-Eleven และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ หรือ ผ่าน 7App ก็ได้

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สินค้าราคาพิเศษ แจกจัดหนัก รับเพิ่ม 1 เหรียญ เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “สินค้าราคาพิเศษ แจกจัดหนัก รับเพิ่ม 1 เหรียญ เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 สมาชิก ALL member เลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมในรายการ
  4.2 เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App รับเหรียญเพิ่ม 1 เหรียญ
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย