รายการส่งเสริมการขาย:

สั่งจองพร้อมส่วนลด ชุดไหว้มงคล ผ่าน All Online พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ลดเพิ่มทันที

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2565 – 10 ม.ค. 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
เปิดจองชุดไหว้มงคล พร้อมส่วนลด รับเทศกาลตรุษจีน เพียงเลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการผ่าน All Online โดยสามารถสั่งซื้อกับพนักงาน 7-Eleven หรือสั่งด้วยตนเอง ผ่าน 7App ก็ได้ ฟรีจัดส่ง!
– ช้อปครบ 499 บาท กรอกโค้ด CNYJ44 ลดทันที 44 บาท พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ลดเพิ่ม 20 บาท
– ช้อปครบ 999 บาท กรอกโค้ด CNYJ88 ลดทันที 88 บาท พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ลดเพิ่ม 30 บาท
(โค้ดมีจำนวนจำกัด)

*หมายเหตุ: 

 • เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น
 • รับสินค้า 16 – 19 ม.ค. 2566
 • รายการโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆและรายการโปรโมชั่นอื่นๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย สั่งจองพร้อมส่วนลด ชุดไหว้มงคล ผ่าน All Online พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ลดเพิ่มทันที(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“สั่งจองพร้อมส่วนลด ชุดไหว้มงคล ผ่าน All Online พิเศษ! จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ลดเพิ่มทันที
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าสั่งจองชุดซาแซ รับเทศกาลตรุษจีน เลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการผ่าน All Online โดยสามารถสั่งซื้อกับพนักงาน 7-Eleven หรือสั่งด้วยตนเอง ผ่าน 7App ก็ได้
  4.2 ลูกค้าช้อปครบ 499 บาท กรอกโค้ด CNYJ44 หรือช้อปครบ 999 บาท กรอกโค้ด CNYJ88 เพื่อรับส่วนลดก่อนชำระเงิน
  4.3 ลูกค้าเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับส่วนลดเพิ่มอีก
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย