รายการส่งเสริมการขาย:

ซื้อ 2 แถม 1 เกี๊ยวกุ้งตราซีพี ที่ 7-Eleven พิเศษ! ลดเพิ่มอีก 5 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App

(7-Eleven Buy 2 Get 1 Free for Wanton Soup. Special 5 THB discount pay via 7App)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2564 – 23 ก.พ. 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ซื้อเกี๊ยวกุ้งตราซีพี 2 แถม 1 ที่ 7-Eleven พิเศษ! ลดราคาเพิ่มอีก 5 บาท เมื่อเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น (สามารถเลือกซื้อที่หน้าร้าน 7-Eleven หรือ สั่งซื้อผ่าน 7-Delivery ก็ได้)

รายละเอียดเงื่อนไข:
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
2. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 3 (สาม) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564
3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น โดยเข้ารายการ “ฉัน”, เลือก “ยืนยันตัวตน”และกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้น จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
5. หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลเท็จและ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกคืนของรางวัล รวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย,วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัลเรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายปฏิบัติผิดข้อกำหนดเละเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมาย
9. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void/Refund)บริษัท สงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าวรวมทั้งยกเลิกการให้รางวัลหรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 1240

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย