รับเงินคืน 7 บ. เมื่อซื้อข้าวกล่อง Chef Cares ครบ 2 กล่องที่ 7-Eleven และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 24 พ.ค. 64 – 23 มิ.ย. 64 

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย : ซื้อข้าวกล่อง Chef Cares เมนูใดก็ได้ครบ 2 กล่อง/บิล (กล่องละ 69 บาท) ที่ 7-Eleven และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (หรือ 7App) รับเงินคืนทันที! 7 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

*หมายเหตุ:

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ คน/ รายการ 
  • รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท อัตโนมัติ

รายละเอียดเงื่อนไข : 

1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย รับเงินคืน 7 บ. เมื่อซื้อข้าวกล่อง Chef Cares ครบ 2 กล่องที่ 7-Eleven และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2.รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3.ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4.เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“รับเงินคืน 7 บ. เมื่อซื้อข้าวกล่อง Chef Cares ครบ 2 กล่องที่ 7-Eleven และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ลูกค้าเลือกซื้อข้าวกล่อง Chef Cares เมนูใดก็ได้ครบ 2 กล่อง/บิล (กล่องละ 69 บาท) ที่ 7-Eleven

4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (ผ่านแอปใดก็ได้) รับเงินคืนทันที! 7 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

5.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6.การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
7.รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย