โค้ดส่วนลด 120 บ. สมัคร ALL Member
สมาชิกใหม่ ALL member รับโค้ดส่วนลด 100 บ. เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ ALL Online รับส่วนลดเพิ่มอีก 20 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2565 – 23 เม.ย. 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
สมาชิกใหม่ ALL member รับโค้ดส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ ALL Online ครบ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ยกเว้นสินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ) กรอกโค้ด NEWAPR เพื่อรับส่วนลดก่อนชำระเงิน พิเศษ! รับส่วนลดเพิ่มอีก 20 บาท เมื่อเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

*หมายเหตุ: 

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / คน ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ
 • สมาชิกใหม่ ALL member เท่านั้น ช้อปครั้งแรกที่ ALL Online และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น 

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1.   ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย สมาชิกใหม่ ALL member รับโค้ดส่วนลด 100 บ. เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ ALL Online รับส่วนลดเพิ่มอีก 20 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2.   รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3.   ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“สมาชิกใหม่ ALL member รับโค้ดส่วนลด 100 บ. เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ ALL Online รับส่วนลดเพิ่มอีก 20 บ. เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าสมาชิกใหม่ ALL member รับโค้ดส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรกที่ ALL Online ครบ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  4.2 ลูกค้ากรอกโค้ด NEWAPR เพื่อรับส่วนลด 100 บาทก่อนชำระเงิน
  4.3 ลูกค้าเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับส่วนลดเพิ่มอีก 20 บาท ทันที
 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 3.  รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย