รายการส่งเสริมการขาย:

พิเศษเพียง 135 บาท หน้ากากผ้ากันน้ำ GQ สีกรมท่า ที่ 7-Eleven เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 – 23 พ.ค. 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
เลือกซื้อหน้ากากผ้ากันน้ำ GQ สีกรมท่า ที่ 7-Eleven ในราคาพิเศษเพียง 135 บาท (จากปกติชิ้นละ 150 บาท) เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App

*หมายเหตุ:
– เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App
– เฉพาะหน้ากากผ้ากันน้ำ GQ สีกรมท่า ที่ 7-Eleven เท่านั้น
– ไม่จำกัดสิทธิ์

รายละเอียดเงื่อนไข:
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “พิเศษเพียง 135 บาท หน้ากากผ้ากันน้ำ GQ สีกรมท่าที่ 7-Eleven เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “พิเศษเพียง 135 บาท หน้ากากผ้ากันน้ำ GQ สีกรมท่า ที่ 7-Eleven เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ลูกค้าเลือกซื้อหน้ากากผ้ากันน้ำ GQ สีกรมท่า ที่ 7-Eleven
4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ 7App ในราคา 135 บาท/ รายการสินค้า

5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย